Lieksan vaalituloksen muutoksesta valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Kuopion hallinto-oikeus on muuttanut Lieksan kunnallisvaalien tulosta. Vaalituloksesta on kumottu Lieksan sosiaalitoimen osastopäällikkö Soile Syrjäläisen valinta kaupunginvaltuustoon.

kunnanvaltuustot
Soile Syrjäläinen.
YLE

Oikeuden mukaan Syrjäläisen asema ja tehtävät estävät toimimisen valtuutettuna. Kristillisten listalta valittu Syrjäläinen oli yksi Lieksan vaalien ääniharavista 254 äänellään. Hallinto-oikeus päätti, että uusia vaaleja ei järjestetä.

Syrjäläisen valinnasta valitti hallinto-oikeuteen Lieksan kaupunginvaltuuston edellinen puheenjohtaja, SDP:n Ossi Muikku.

Syrjäläinen ei tyydy päätökseen

Syrjäläinen pitää päätöksen perusteluja ontuvina, ja aikoo valittaa asiasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Syrjäläisen mukaan hän ei käytä sellaista valtaa tai rahamääriä, jotka tekisivät hänestä jäävin luottamustehtäviin.

- En päätä palveluiden ostosta tai hankinnoista sen enempää kuin esimerkiksi osastonhoitajat tai vanhustyönjohtaja. Ostan esimerkiksi kirjan tai kynän tai tuolin, mutta en suuremmista hankinnoista. Tämän voi tarkistaa viranhaltijapäätöspöytäkirjoistakin, Syrjäläinen sanoo.

Syrjäläisen mielestä myöskään hänen esimiesasemansa ei ole sellainen, että se estäisi valtuustotyöskentelyn.

- Esimerkiksi kaikki työhönottoasiat kuten virkavalinnat tekee toimielin, eli päätän vain lyhytaikaisista sijaisuuksista, Syrjäläinen sanoo.

Korkeimmalta hallinto-oikeudelta Syrjäläinen odottaa linjausta, kuka valtuustoon kelpaa.

- Suomessa on valtuutettuina paljon yksikkötason virkamiehiä. Perinteisesti valtuustoissa istuu osastonhoitajia, vanhustyönjohtajia ja kotipalveluohjaajia. Mihin raja vedetään, kysyy Syrjäläinen.

Kuntaliitto selvitti Syrjäläisen pyynnöstä hänen valtuustokelpoisuuttaan ennen vaaleja heinäkuussa. Tuolloin Kuntaliitto katsoi Syrjäläisen kelpaavan valtuustoon, vaikka hän toimii virassaan. Kuntaliitto pyysi lisäselvityksiä muun muassa kaupungin hallintosäännöstä. Liitolle toimitettujen lisätietojen jälkeen Kuntaliitto ei pitänyt asiaa enää yhtä selvänä.

- Koen joutuneeni tässä sijaiskärsijäksi. Jos kunnan hallintosääntö ei ole ajan tasalla, sen takia asetetaan kyseenalaiseksi minun kelpoisuuteni toimia valtuutettuna, Syrjäläinen pahoittelee.

Syrjäläisen mukaan hallinto-oikeudella ei ole nyt todellista kuvaa siitä arjesta, miten hankinnat tehdään.

"Lainsäädäntö erittäin epäselvä"

Joensuun yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen pitää valtuustokelpoisuutta määrittelevää lakipykälää erittäin epäselvänä.

- Säännökset ovat epäselviä ja tulkintaa vaikeuttaa se, että kuntien omat normistot vaihtelevat. Tästä aiheutuu sotkua. Jokaisten kuntavaalien jälkeen muutamat tapaukset päätyvätkin hallinto-oikeuksiin, Tolvanen sanoo.

Tolvasen mielestä lakia on vaikea tarkentaa, ja hän heittääkin pallon kunnille.

- Johtosäännöissä pitäisi olla tarkasti eri tehtävien toimenkuvat ja olisi pidettävä huolta, että kuvaukset ovat työtä vastaavia. Näin asiaa voisi parantaa helposti, Tolvanen sanoo.

Epäselvissä tapauksissa mahdollisesti epäkelpokin henkilö kannattaa kuitenkin ottaa ehdokkaaksi. Muuten on olemassa riski, että vaalikelpoisen henkilön jäädessä ilman ehdokkuutta vaalit joudutaan toimittamaan uudelleen.

Valtuustopaikka pysyy ainakin toistaiseksi Syrjäläisellä

Syrjäläinen jatkaa valtuutettuna siihen asti, kunnes oikeuden päätös on lainvoimainen. Kristillisten listalla ensimmäisenä varavaltuutettuna on Aimo Hottinen, joka sai vaaleissa 25 ääntä.

- Jos Kuopion hallinto-oikeuden päätös pysyy voimassa, keskusvaalilautakunta kokoontuu ja mitätöi vanhan tuloksen sekä vahvistaa uuden. Toistaiseksi Syrjäläinen jatkaa, sanoo Lieksan keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Kari Mikkonen.

Lähteet: YLE Pohjois-Karjala