Biokaasulaitoksia suunnitteilla Vaalaan

Suomessa on tähän mennessä rakennettu toistakymmentä maatalousjätteitä käsittelevää biokaasulaitosta. Määrä kasvaa nopeasti.

Uudenlaisten biokaasulaitosten suunnittelu on käynnistynyt Vaalassa. Kirkonkylän ja Pelson biokaasulaitokset käsittelisivät karjanlantaa, ylivuotista rehua, jätevesilietettä, kotitalouksien ja kauppojen biojätettä sekä Vaalan juustolan heraa.

Eloperäisistä jätteistä laitokset tuottaisivat energialähteeksi sopivaa kaasua ja hyvälaatuista lannoitetta. Kirkonkylään kaavaillun biokaasulaitoksen jätemäärä on 13 tuhatta tonnia vuodessa. Pelson luomu-biokaasulaitoksen jätemäärä olisi 19 500 tonnia vuodessa.

Suomessa on tähän mennessä rakennettu toistakymmentä maatalousjätteitä käsittelevää biokaasulaitosta, mutta määrä kasvaa nopeasti.

Vaalan biokaasulaitosten esisuunnittelu sisältää muun muassa laitosten asema- ynnä muiden piirrosten laatimisen sekä biokaasulaitosten eri yksiköiden mitoituksen. Toimeksiantoon sisältyy myös laitosten rakentamisen ja käytön kustannusten laskeminen. Suunnittelutyö on kilpailutettu ja tekijäksi on valittu Metener Oy.

Esisuunnittelun kustantaa Kainuun ympäristökeskuksen Eloperäiset jätteet kiertoon -EU -hanke, jonka yhtenä tavoitteena on kehittää alueellisia ja paikallisia jätteiden käsittelyratkaisuja.