1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Ihmisen toiminnan ympäristövaikutukset

Mieslahden kaivoshankkeen YVA valmis

Mieslahden kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointi on valmistunut. YVA-selostuksesta annettiin kaikkiaan 23 lausuntoa ja mielipidettä.

Useissa mielipiteissä kiinnitettiin huomiota Mondo Mineralsin kaivoshankkeen aiheuttamiin pöly-, melu-, ja vesistövaikutuksiin. Hankevaihtoehtojen muuttuminen YVA:n aikana sekä kaivosalueen sijainti lähellä NATURA-alueita herätti runsaasti kysymyksiä.

Kaivoshanketta seuraamaan YVA-ohjelmasta annetun lausunnon mukaisesti perustettiin seurantaryhmä, jossa oli edustettuina muun muassa kalastuskuntien, kylätoimikuntien sekä kunnan edustajat. Seurantaryhmän toiminta koettiin yleisesti hyödyllisenä tiedottamiskanavana.

Ympäristövaikutustenarvioinnin jälkeen Mondo Mineralsin on haettava kaivoshankkeelle vielä ympäristölupa.