Kalmun alueesta kourallinen mielipiteitä

Jos osayleiskaava etenee suotuisasti, saattaa asemakaavoitus olla edessä jo ensi vuonna.

Osayleiskaava

Kalmun alueen osayleiskaavalauonnoksesta on jätetty tähän mennessä 12 mielipidettä. Mielipiteiden jättöaika päättyy perjantaina. Lausuntojen antamiseen on aikaa vielä kaksi viikkoa. Sen jälkeen Kalmun alueen osayleiskaavaa säädetään ja kehitetään mielipiteiden ja lausuntojen pohjalta, sanoo kaavoituspäällikkö Raija Niemi Riihimäen kaupungilta.

Osayleiskaavoituksen tarkoituksena on järjestää Kalmuun asuinalue jopa 4000 asukkaalle. Osayleiskaava on pohjana myöhemmin tehtävälle asemakaavoitukselle.

Asemakaavoitukseen voidaan päästä jo ensi vuonna jos osayleiskaavasta ei valiteta, sanoo Niemi. Ennen asemakaavoituksen aloittamista pitää alueella kuitenkin ratkaista kaupungin tonttihankinta.

Viime vuoden puolella kaupunginhallitus luopui aiotuista maiden pakkolunastuksista.

Alue on pääosin yksityisten omistuksessa, eivätkä yksityiset maanomistajat ole olleet halukkaita maidensa myyntiin. Jos osayleiskaavasta nyt valitetaan venyy koko kavaaprosessi muutamalla vuodella.