1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. talous

Etla: Maailmantalous selvään kasvuun ensi vuonna

Euroalueen kasvu vauhdittuu jo tänä vuonna ja kasvaa ensi vuonna 0,5 prosenttia. Suomen kokonaistuotanto vähenee tänä vuonna 7 prosenttia ja kasvaa ensi vuonna puolitoista prosenttia.

talous

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan mukaan maailmantalous alkaa vähitellen toipua pahimmasta taantumastaan 1930-luvun jälkeen. Tuoreimpien taloustilastojen perusteella näyttää siltä, että taantuman pohja on ehkä jo ohitettu. Kasvun käynnistymistä vauhdittavat eri maiden poikkeuksellisen mittavat raha- ja finanssipoliittiset elvytystoimet sekä tyhjentyneiden varastojen täydentäminen.

USA:n talouskasvu ensi vuonna 1,5 prosenttia

Etlan ennustaa maailman kokonaistuotannon supistuvan 1,5 prosenttia kuluvana vuonna, mutta kasvavan 3-4 prosentin vauhtia vuosina 2010-2011. Selvästi vauhdikkainta kasvu on Kiinassa, keskimäärin 8-9 prosenttia tämä vuosi mukaan lukien. Teollisuusmaiden koko-naistuotannon odotetaan kuluvana vuonna supistuvan 4 prosenttia ja yltävän ensi vuonna varsin vaatimattomaan 1½ prosentin nousuun.

Yhdysvalloissa talouden alamäki hidastui selvästi vuoden toisella neljänneksellä. Kotitalouksien ja yritysten luottamusmittarit ovat kohentuneet viime kuukausina ja jälkimmäinen ennakoi jo teollisuustuotannon kääntymistä nousuun. Tänä vuonna kokonaistuotanto vielä supistuu, mutta kohoaa ensi vuonna 1,5 prosentin kasvuun.

Saksan ja Ranskan tuotanto kasvaa jo

Euroalueen BKT kutistuu Etlan mukaan tänä vuonna 4,5 prosenttia, sillä vienti, investoinnit ja yksityinen kulutus vähenevät. Ensi vuonna kansainvälisen kysynnän elpyminen vetää viennin nousuun. Lisääntyvä työttömyys pitää kotimaisen kysynnän kuitenkin vaisuna, ja kokonaistuotannon lisäys jää edelleen vaati-mattomaksi 0,5 prosentin tuntumaan.

Euroalueen kuluttajahintojen nousu jää tänä vuonna 0,5 prosenttiin ja vauhdittuu 1 prosentin tuntumaan vuonna 2010. Euroopan keskuspankki pitää ohjauskorkonsa ennallaan yhdessä prosentissa pitkälle ensi kevääseen. Sen jälkeen ohjauskorko nousee poikkeuksel-lisen matalalta tasoltaan, ja markkinakorot kohoavat runsaaseen 2 prosenttiin vuoden 2010 lopulla.

Suomen kasvu jää matalaksi

Suomen talouden kasvu on viennin virkoamisen varassa. Viennin alamäki pysähtyi kesällä ja vientimäärät todenäköisesti jo hieman kohoavat loppuvuonna. Kunnolliseen kasvuun viennin odotetaan lähtevän vasta 2011 ja silloinkin määrät ovat pienempiä kuin vuonna 2008.

Suomen kasvulle ei tule apua kuluttajistakaan, sillä Etlan arvion mukaan kotimainen kysyntä pysyy heikkona. Etlan mukaan työmarkkinoilla pahin on vielä näkemättä. Tähän mennessä työpaikat ovat vähentyneet lähinnä teollisuudessa ja rakentamisessa, mutta syksyllä ja ensi vuoden alussa myös yksityiset palvelualat alkavat vähentää väkeään.

Suomen työttömyys kasvaa vielä

Työttömyysaste kohoaa 11 prosenttiin vuonna 2010. Heikko työllisyys puolestaan tulee jarruttamaan yksityistä kulutusta. Kotitalouksien ostovoimaa kohentavat kevennykset verotuksessa, eläkkeiden ja muiden tulosiirtojen kasvu, korkojen alentuminen sekä kuluttajahintojen nousun hidastuminen eivät riitä ylittämään työttömyyden aiheuttamia kulutuksen laskupaineita. Yksityinen kulutus lisääntyy vähän vasta vasta ensi vuonna.

Etlan mukaan yksityisten investointien vähentyminen jatkuu pitkälle vuoteen 2010. Kone- ja laiteinvestointeja ei tarvita, kun kaikilla toimialoilla on vapaata kapasiteettiä. Talonrakentamisessa asuinrakentamista piristää vuokra-asuntotuotannon lisääntyminen. Liikerakentamisessa hankkeita sen sijaan lykätty ja peruutettu.

Suomi velkaantuu muita enemmän

Etlan ennusteen mukaan Suomen julkinen talous kärsii maailmantalouden taantumasta muita maita enemmän. Suomen EU-maiden pullein rahoitusylijäämä, 4.4 prosenttia kokonaistuotannon arvoon suhteutettuna, kääntyy vuonna 2010 lähes yhtä suureksi alijäämäksi. Kaavamaisesti arvioiden runsaat puolet tästä muutoksesta selittyy suhdannetilanteen heikkenemisellä ja automatiikalla eli verotulot vähenevät samalla kun tulonsiirtojen ja sosiaalimenojen lisääntyminen pitää julkiset menot kasvussa. Loppu alijäämän paisumisesta selittyy väestön ikääntymisellä ja talouden elvyttämisellä, jonka kustannukset jakautuvat usealle vuodelle. Ilman elvytystä työllisyys ja tuotanto olisivat kuitenkin heikentyneet nyt nähtyä enemmän.

Valtiontalouden alijäämä kohoaa vuonna 2010 runsaaseen 5 prosenttiin kokonaistuo-tantoon suhteutettuna, ja valtion velan BKT-suhde nousee 17 prosenttiyksiköllä 46 pro-senttiin. Etlan ennustepäällikkö Pasi Sorjosen mukaan ilman toimenpiteitä velkaantuminen jatkuu. Myös paikallishallinnon velkaantuneisuus kasvaa ja paineet korottaa kunnallisveroja ovat suuret ja sosiaaliturvarahastojen rahoitustilanne heikkenee.

Lähteet: YLE Uutiset

Lue seuraavaksi