Vapo ja turpeen vastustajat kohtasivat Saarijärvellä

Vapon ja turpeen vastustajien näkemykset turpeen vesistövaikutuksista ovat niin kaukana toisistaan, etteivät molemmat voi millään olla totta. Vapon ja viranomaisten mukaan turpeen vesistövaikutukset ovat pienet, vastustajien mukaan valtaosa päästöistä karkaa mittauksilta.

luonto
Tulva keväisessä metsässä.
Jussi Alanko

Turvetuottajien ja tuotannon vastustajien kohtaaminen veti Saarijärven Konttimäen koulun täyteen. Osapuolten toisistaan vahvasti poikkeavat näkemykset eivät tapaamisen aikana lähentyneet.

Turpeen vastustajat ovat sitä mieltä, että juuri turvetuotanto sotkee vedet, liettää rannat ja limoittaa verkot. Silloin Vapo lyö eteen virallisen totuuden, jonka mukaan turvetuotannon päästöt ovat muutama prosentti turvemaiden päästöistä.

- Jos ihmiset havaitsevat muutoksia vesistössä, niin varmasti ne muutokset ovat todellisia. Mutta muutosten syyt voivat olla moninaisia. Me olemme sanoneet, että jos jollakin huoli on, niin mittaaminen on se keino, jolla huoleen voidaan vastata, sanoo Vapon ympäristöjohtaja Mia Suominen.

Suomen Luonnonsuojeluliitossa puolestaan ollaan sitä mieltä, että suurin osa siitä mitä pitäisi mitata ei näy mittauksissa.

Päästöt menevät mittausten ohi.

Risto Sulkava, SLL

- Tulvien aikaan 90 prosenttia päästöistä menee puhdistamatta läpi. Toinen iso harha on se, että kiintoaineen mittauksissa 90 prosenttia aineksesta on niin hienojakoista, että se menee mittalaitteista läpi jälkeä jättämättä, sanoo Suomen Luonnonsuojeluliiton pääsihteeri Risto Sulkava.

Hirmuinen humus

Ympäristöväki osoittaa sormensa myös humuksen suuntaan. Humus on osoittautunut niin monimutkaiseksi, että sen mittaaminen on hyvin hankalaa. Hyväksyttyjä tapoja mitata humusta ei ole onnistuttu luomaan.

- Jos turvetuotantoa harjoitetaan, humuskuormituksen estäminen on teknisesti erittäin vaikeaa, sanoo Saarijärven ympäristösihteeri Jukka Mustajärvi.

- Humusta ei vieläkään mittauksissa tunnusteta juuri siksi asiaksi, joka nämä järvet liettää ja pilaa, sanoo suojeluaktiivi Jussi Alanko.

Vapon näkemys myös humuksesta on toinen.

Joskus luonnonsuon humusarvot ovat tuotantosuota suuremmat.

Mia Suominen, Vapo

- Humustahan tulee koko ajan joka puolelta. Vaikka turvesuo ei olisi tuotantokäytössä, sieltä tulisi humusta ihan samalla tavalla. Joskus luonnosuon humusarvot ovat tuotantosoita suurempia. Humus on sellaista, mistä me emme Suomessa pääse eroon, se kuuluu meidän ekosysteemiimme, sanoo Suominen.

Laki ja järjestys

Turvetuotannon ympäristölupa- ja valvontaviranomaiset ovat saaneet osakseen voimakasta kritiikkiä. Ainakin osa kritiikistä on sikäli aiheetonta, että viranomaisten tehtävä on valvoa, että lakeja noudatetaan.

- Lupia kirjoittavat ihmiset tietävät esimerkiksi mittausten ongelmat, mutta luvat myönnetään lainsäädännön mukaan, sanoo Luonnonsuojeluliiton Sulkava.

Ympäristönsuojelulakia uudistetaan parasta aikaa, ja osapuolet lobbaavat päättäjiä. Ja paitsi päättäjiä, myös kansalaisia.

- Kansanliikkeet tulevat laajenemaan. Minä ainakin kannustan ihmisiä liikkeelle joka puolella. On käynnissä sellainen kansallisomaisuuden tuhoaminen, että en ymmärrä miten se sallitaan tämän päivän Suomessa, sanoo viime aikoina turpeen vastustajana profiloitunut entinen valtiovarainministeri Iiro Viinanen.