Ely teki tutkintapyynnön Vapon turvetarkkailuista

Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus on pyytänyt poliisia tutkimaan, onko Vapo laiminlyönyt turpeennoston päästötarkkailuvelvoitteita kymmenillä soilla useana vuotena. Päästötarkkailujen perusteella arvioidaan sekä tuotannossa olevien, että tuotantoon otettavien soiden vaikutuksia vesistöihin.

Kotimaa
Turpeennostoalueiden kuivatusvedet kuluttavat happea ja aiheuttavat vesissä mm. samentumista ja liettymistä.
Turpeennostoalueiden kuivatusvedet kuluttavat happea ja aiheuttavat vesissä mm. samentumista ja liettymistä.

Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus on jättänyt poliisille Vapon pohjalaisia turvetuotantoalueita koskevan tutkintapyynnön. Ely-keskus epäilee Vapon laiminlyöneen ympäristöluvan tarkkailuvelvotteita useilla turvetuotantoalueilla.

Epäily: kymmeniä soita, vuosien laiminlyönnit

Epäilyt koskevat ympäristönsuojelupäällikkö Päivi Kentalan mukaan useita Vapon alueita Etelä-Pohjanmaan elyn alueella, mutta ei kaikkia. Ympäristölupaehtojen tarkkailusta vastaava Ely-keskus ei halua tässä vaiheessa yksilöidä tarkemmin tutkintapyynnön sisältöä. Mahdollisten laiminlyöntien epäillään jatkuneen usean vuoden ajan.

Yle Uutisten saamien tietojen mukaan epäilyt koskevat jopa 60 - 70 suota, joiden päästötarkkailut Vapon epäillään jättäneen tilaamatta vuosina 2008 - 2010. Suot sijaitsevat mm. Lapuanjoen ja Kyrönjoen valuma-alueilla.

Etelä-Pohjanmaan poliisi tiedotti esitutkinnasta keskiviikkona Ylen uutisoinnin jälkeen. Poliisin mukaan laiminlyöntiepäilyjä oli alun perin noin 80 turvetuotantoalueella, mutta alkuselvittelyjen jälkeen tutkittavaksi jäi noin 50 ympäristölupaa, joissa oli laiminlyöntejä.

Poliisin esitutkinta on valmistumassa parin viikon sisällä, jonka jälkeen asianosaisille annetaan pari kuukautta aikaa antaa oma loppulausuntonsa. Tavoitteena on saada asia syyteharkintaan elo-syyskuussa.

Ympäristönsuojelulain rikkomisessa on kysymys laiminlyöntirikoksesta, josta on säädetty enimmäisrangaistukseksi sakkoa. Lisäksi saadun taloudellisen hyödyn menettämisseuraamus on mahdollista määrätä. Rikos vanhentuu kahdessa vuodessa.

Poikkeuksellisen laaja väärinkäytös

Mikäli poliisitutkinta etenee syyttäjälle ja oikeuteen, tiedossa on kenties Suomen laajin turveteollisuuden oikeudenkäynti. Turpeennoston päästöistä on käyty oikeutta aiemminkin, mutta lähinnä yksittäistapauksista - ei järjestelmällisistä väärinkäytöksistä.

Usein tutkintapyynnön on tehnyt yksityishenkilö tai vesiensuojeluyhdistys. Tällä kertaa tutkintapyynnön on jättänyt Ely-keskus. Turpeennoston vastustajat ovat arvostelleet pitkään Ely-keskusten hampaattomuutta turveteollisuuden edessä.

Yle uutisten tietojen mukaan Ely-keskuksella on vahvaa näyttöä tarkkailuvelvotteiden laiminlyönneistä.

Päästötarkkailulla suuri merkitys ympäristöarvioissa

Turpeennostosoiden ympäristöluvissa arvioidaan kiintoaine-, fosfori- ja typpipäästöjä. Luvassa määritellään myös miten ja kuinka usein päästöjä mitataan. Mittaustiedoilla on erittäin tärkeä rooli jo toiminnassa olevan turpeennostoalueen vesistöhaittojen arvioinnissa ja lupien uusimisessa. Niitä käytetään myös uusien turpeennostoalueen haittavaikutusten arviontiin.

Useat tutkijat ovat arvostelleet nykyistä päästötarkkailujärjestelmää. Kriitikoiden mielestä se huomio huonosti rankkasateet ja kevättulvat, joiden aikana päästöt ovat moninkertaisia normaaleihin olosuhteisiin verrattuna.