Biojätettä nurmikon kasvualustaksi

Forssaan perustetulla nurmialueella voi tutustua kierrätysmateriaaleja hyödyntäviin kasvualustoihin ja kestävään viherrakentamiseen. Kotipuutarhuri voi seurata itse esimerkiksi biolietteen ja biojätteen toimivuuttaa nurmikon kasvualustana koealueella Forssan Vaskipuistossa.

luonto
Forssan Vaskipuiston koenurmialue.

Forssan Vaskipuiston putkitöissä runneltu maa laitettiin uuteen uskoon kestävän viherrakentamisen periaatteiden mukaisesti. Kestävää viherrakentamista tutkiva LCA in Landscaping -hanke on perustanut Vaskipuistoon nurmialueen, jonka kasvualustana on käytetty erilaisia kierrätysmateriaaleja.

Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi kompostimultaa, jonka yhtenä raaka-aineena on jätevedenpuhdistamolla eroteltu bioliete tai kotitalouksissa ja elintarviketeollisuudessa syntyvä biojäte.

EU:n LIFE+-ohjelmaan kuuluva LCA in Landscaping -hanke tutkii kierrätys- ja jätemateriaalien käyttöä viheralueiden perustamisessa ja hoidossa elinkaarianalyysin keinoin. Hankkeeseen on saatu EU:n LIFE -rahoitustukea.

Kotipuutarhurille vinkkejä koenurmesta

Koenurmella tutkitaan muun muassa sitä, kuinka nopeasti nurmikko kasvaa ja kuinka usein se täytyy leikata. Kestävän viherrakentamisen kannalta tärkeää on myös se, että kasvualustasta vapautuu ravinteita sopivaan tahtiin.

Tutkimusta havainnollistetaan paikan päällä neljällä erilaisella kasvualustalla, kolmella erilaisella siemenseoksella ja valmiilla siirtonurmikolla. Koeyksiköt on merkitty yleisöä varten kylteillä, joten nurmikoiden välisiä eroja on kesän aikana helppo tarkastella. Lisäksi alueella esitellään erilaisia nurmialueille soveltuvia kasvilajeja.

Viherrakentamisen ympäristövaikutuksia tutkitaan hankkeessa elinkaariarvioinnin (LCA) avulla, jossa otetaan huomioon muun muassa kasvualustojen valmistukseen kuluva energia, sekä tuotannon, kuljetuksen ja nurmikon eliniän aikana syntyvät kasvihuonekaasupäästöt.

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi kaupunkien viheralueiden ja kotipihojen suunnittelussa ja rakentamisessa. Hanke jatkuu aina vuoteen 2014 saakka.