Pienen maahanmuuttajan ainoa tukija voi olla pihalla tehtävistään

Ilman vanhempia Suomeen tulevien lasten määrä kasvaa ja pätevien suomalaisten tukihenkilöiden rooli korostuu.

Kotimaa

Suomeen ilman vanhempiaan tulevien maahanmuuttajalasten vastaanottamisessa on puutteita. Lastensuojelun keskusliiton uuden tutkimuksen mukaan turvapaikkaa hakevien lasten edustajilla ei ole tarvittavaa koulutusta ja lapsen etu jää usein huomioimatta.

Raportin mukaan edustajilta ei vaadita minkäänlaista koulutusta. Laissa ei myöskään määritellä tarkkaan, mitä edustajan tehtäviin kuuluu. Tutkija Outi Lepola kertoo tämän johtavan monesti lasten eriarvoiseen kohteluun.

- Ongelmallista voi olla se, jos eri edustajat tekevät eri asioita lasten kanssa ja sitten nämä lapset vertailevat keskenään, mitä kuka saa ja mitä ei.

Tällä hetkellä alaikäisten vastaanoton koordinointi on kuntien lisäksi virastojen ja ministeriöiden vastuulla. Lapset joutuvat hajanaisen hallinnoinnin seurauksena muuttamaan moneen otteeseen ja edustajat, jotka ovat usein lasten ainoita tukihenkilöitä, vaihtuvat uusiin.

Kiristyneen perheenyhdistämispolitiikan takia ilman vanhempia Suomessa olevien lasten määrä kasvaa koko ajan ja pätevien edustajien rooli korostuu.