Varkaus ja Attendo kiistelevät sopimussakosta

Ulkoistetut terveydenhuoltopalvelut eivät ole toimineet kaupungissa odotetulla tavalla. Attendo Medone on kiistänyt Varkauden sille asettaman 100 000 euron sopimussakon.

Varkaus

Varkauden kaupungilla on edelleen ongelmia Attendo Medonelle ulkoistettujen terveydenhuoltopalveluiden toiminnassa.

Taulumäen alueen vastaanotto ja Varkauden seudun perusterveydenhuollon päivystys on ulkoistettu Attendolle. Se ei ole pystynyt järjestämään riittävästi lääkäreitä ja myös vastaanotossa hoitajia on ollut liian vähän, mikä on heikentänyt yhteyden saantia terveyskeskukseen.

Varkauden kaupunki on asettanut yhdeltä kevään viikolta yritykselle sopimuksen mukaisen 100 000 euron sopimussakon liian vähäisestä lääkärimäärästä. Attendo on kiistänyt sakon, sillä sen mukaan lääkäreitä on ollut yli sovitun minimimäärän. Varkauden kaupunki on valmis viemään sakon oikeuteen, jollei Attendo suostu maksamaan sitä.

Vastaanotoille on hankittu Attendolta kuusi lääkäriä, mutta käytännössä heitä on saatu töihin vain kolme. Tilanne on parantunut hieman keväästä, sillä lääkäreiden pätevyydet ovat parantuneet sovitulle tasolle.