Sairaanhoitopiirit jäävät historiaan

Hallituspuolueet ovat sopineet sairaanhoitopiirien lakkauttamisesta. Itä-Savon sairaanhoitopiirin johtaja ennustaa palveluiden säilyvän uudistuksen jälkeenkin.

sosiaali- ja terveyshallinto
Kuopion yliopistollinen sairaala
Toni Pitkänen / Yle

Hallituspuolueet ovat päässeet sopuun sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisesta. Sovun myötä nykyiset sairaanhoitopiirit lakkautetaan. Samalla nykyinen kolmiportainen malli muuttuu kaksiportaiseksi.

- Kaksiportaisuus tarkoittaa sitä, että perusterveydenhuollosta tarvitaan erikoissairaanhoitoon lähete, kun varsinaisia sairauksia hoidetaan, sanoo KYSin johtajaylilääkäri Jorma Penttinen.

Käytännössä sairaanhoito jaetaan kahteen tasoon, erityisvastuualueisiin ja kuntien järjestämään hoitoon.

Ylilääkäri Penttinen on ollut mukana sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistusta valmistelevassa työryhmässä. Penttisen mukaan nyt kannattaa odottaa vielä rauhassa asian edistymistä hallituksessa ja eduskunnassa. Uudistus on tulossa hallitukseen vielä ennen kesälomia.

Kartta Kuopion yliopistollisen keskussairaalan piiriin kuuluvista sairaanhoitopiireistä.
Yle

Erityisvastuualueista vastaisivat nykyiset yliopistosairaala-alueet. Kuopion yliopistollisen keskussairaalan alueeseen kuuluvat Pohjois-Savon lisäksi Etelä-Savon, Itä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirit.

Kunnat voivat järjestää sairaanhoidon joko yksin tai yhdessä muiden kuntien kanssa.

"Piirien välillä pitää olla tahtotilaa"

Itä-Savon sairaanhoitopiirin johtaja Hemmo Pirhonen ei usko, että sairaanhoitopiirien lakkauttaminen vaikuttaisi esimerkiksi toimipaikkoihin.

- Toiminta jatkuu, mutta sisältöön tulee muutoksia. Piirien välillä pitää olla tahtotilaa, että pystytään suuremmalla alueella turvaamaan väestön palvelut, Pirhonen ennustaa.

Pirhonen sanoo, että asukkaat tulevat saamaan palvelunsa uudistuksen jälkeenkin.

Itä-Suomessa sairaanhoitopiirit ovat selvittäneet yhdistymistä. KYSin johtajaylilääkäri Jorma Penttisen mukaan sairaanhoitopiirien kuoppaaminen ei tee yhdistymistä tarpeettomaksi.

- Päin vastoin. Sitten meillä on yhteinen konsernihallinto ja erilliset keskussairaalat, jotka tuottavat palvelut omilla alueillaan. Nämä hankkeet eivät ole ristiriidassa.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen sanoo, että tuleviin hallintorakenteisiin ei voi ottaa vielä kantaa ennen uudistuksen lopullisia linjauksia.

Miettunen pitää selvänä, että sairaalapalveluita on jatkossakin saatavilla ympäri Itä-Suomea. Uudistuksessa halutaan taata myös potilasturvallisuus.