Sähkölinjojen maakaapelointi voi tuoda melkoisen lisälaskun

Sähkölinjojen maakaapelointi voi nostaa sähkön siirtohintaa lähes puolella, pelottelee sähköverkkoyhtiön toimitusjohtaja.

sähkönsiirto
Sähkölinja
Yle

Vaatimus sähkölinjojen maakaapeloinnista voi nostaa sähkön siirtohintaa jopa 80 prosenttia seuraavien 15 vuoden aikana.

Valmisteilla olevassa lakimuutoksessa esitetään, että sähkökatkot saisivat kestää taajamissa korkeintaan kuusi tuntia ja maaseudulla 24 tuntia.

Vaatimuksiin päästään vain vaihtamalla ilmajohtoja maakaapeleiksi, joka on urakkana niin iso, että sitä ei kaikkialla ehkä voi edes tehdä 15 vuodessa.

- Meidän arvio on, että 30 miljoonaa euroa vuodessa joudutaan investoimaan verkoston uusimiseen. Pelkona on, että sähkön siirtohinta voi nousta jopa 70 - 80 prosenttia vuoteen 2027 mennessä, arvioi Savon Voima Verkon toimitusjohtaja Matti Ryhänen.

Ryhäsen mukaan yhtiön täytyy keskittää resurssit taajama-alueisiin.

- Varsinkin alussa näyttää siltä, että latvaverkon käyttäjät jopa kärsivät tästä.