"Hyvä merkki" - Talvivaaran alapuoliset vedet sekoittuivat

Järvivesien keväinen sekoittuminen näyttää tapahtuneen normaalisti Talvivaaran alapuolisissa vesistöissä Pohjois-Savon ja Kainuun rajalla.

Talvivaara
Vaahtoa järvenrannalla.
Juha Korhonen / Yle

Veden kevätkierto näyttää tapahtuneen normaalisti Talvivaaran kaivoksen alapuolisissa vesistöissä. Pohjois-Savon ely-keskuksen mittausten perusteella Laakajärvestä virtaa nyt alapuolisiin vesiin sulfaattipitoisempaa vettä kuin kevättalvella.

Hydrobiologi Veli-Matti Vallinkosken mukaan tämä viittaa siihen, että Laakajärvessä on tapahtunut niin sanottu kevätkierto, jossa pinta- ja pohjavedet sekoittuvat. Myös Kiltuanjärvessä kierto on todettu. Kevätkierto lisää happea ja parantaa vedenlaatua.

- Se on siinä mielessä hyvä merkki, että järvet ovat saaneet uutta, puhtaampaa vettä. Toisaalta se johtaa myös siihen, että alapuolisissa vesistöissä sulfaattipitoisuus nousee väliaikaisesti, Vallinkoski sanoo.

Kainuun ja Pohjois-Savon rajalla sijaitsevissa Laakajärvessä ja Kiltuanjärvessä sulfaattipitoisuudet ovat tasaantuneet. Vastaavasti Laakajoessa ja Nilsiän Lastukoskessa pitoisuudet ovat kasvaneet.

Kevätkierto syntyy, kun talvella jäähtyneet pintavedet lämpenevät ja sekoittuvat pohjavesiin. Sotkamon Talvivaaran nikkelikaivoksen korkeiden sulfaattipäästöjen vuoksi ilmiö jäi väliin viime vuonna Kivijärvessä. Tällöin pohjavesien happitilanne heikkenee ja eliöstö kärsii.