Valtio hankkimassa sähkön suoraan sähköpörssistä?

Valtio suunnittelee siirtyvänsä sähkönhankinnassa suoraan pörssikauppaan. Hanketta perustellaan sillä, että suurten sähkönostajien läsnäolo sähköpörssissä tukisi markkinoiden toimivuutta. Valtion hankintojen keskittämisellä tavoitellaan puolestaan halvempia hintoja.

Valtion tuore sähkönhankintaa koskeva suunnitelma rakennettiin virkamiestyönä kaikessa hiljaisuudessa. Strategia on enemmän kuin mielenkiintoinen, sillä valtio suunnittelee hankkivansa jatkossa sähköä suoraan pohjoismaisesta sähköpörssistä.

- Sähkönhankintastrategiassa on pohdittu sitä mahdollisuutta, että valtio hankkisi sähkönsä sieltä pörssistä suoremmin kuin nykyään, selittää valtion yhteishankintayksikön Hansel Oy:n yksikönpäällikkö Nina Elomaa.

Poliittistakin tahtoa hankkeelle kuulemma löytyy. Valtion suoraa läsnäoloa pörssissä perustellaan sillä, että se tukisi markkinoiden toimivuutta ja hinnan muodostusta.

- Tuskin se malli niinkään vaikuttaa hintaan, tässä markkinalähtöisessä mallissa halutaan tukea nimenomaan sähkömarkkinoiden toimivuutta, Elomaa sanoo.

Samalla valtion sähkönhankintaa myös keskitettäisiin, tällä hetkellä virastot ja laitokset hankkivat itsenäisesti sähkönsä eri sähköyhtiöiltä. Suuremmilla erillä tavoitellaan säästöjä ja keskittäminen auttaisi myös hankinnoille asetettujen ympäristövelvoitteiden ja energiansäästötavoitteiden toteutumista.

Paremmin keskitettyä ja uudenlaista sähkönhankintaa operoisi valtion yhteishankintayksikkö Hansel. Ainakaan Hanselissa ei nähdä ongelmana sitä, että valtio on läsnä sähköpörssissä.

- Oikeastaan en näe siinä mitään ongelmaa, koska tälläkin hetkellä hankittava sähkö tulee tavalla tai toisella pörssin kautta, Elomaa katsoo.