Hyppää sisältöön

Kirkot toivovat kouluihin lisää uskonnonopetusta

Ekumeenisten kirkkojen mukaan uskonnonopetuksen pääpaino on kouluilla. Eri uskontojen yhteistyötä tulisi parantaa täydennyskouluttamalla opettajia, ei purkamalla uskontotuntien pienryhmiä.

Kuva: YLE

Ekumeeninen seminaari "Arvot mekin ansaitsemme" kokoaa tänä viikonloppuna kymmeniä uskonnonopettajia kuulemaan kirkkojen kantaa koulujen uskonnonopetukseen. Kirkkojen toiveet ovat selvät. Uskontotunteja pitäisi järjestää useammin, eikä nykyistä, lapsia uskonnon mukaan ryhmiin jakavaa mallia tulisi muuttaa.

Suomen Ekumeenisen Neuvoston mukaan uskonnonopetuksen pääpaino on kouluilla.

- Toivoisin, samalla lailla kuin kolleegani islamilaisessa neuvostossa toivovat, että koulun uskonnonopetus voisi olla se peruspaketti, joka periaatteessa riittää. Ja sitten seurakunnat täydentävät sitä omista näkökulmistaan, niin kuin hyväksi näkevät, kertoo pääsihteeri Heikki Huttunen.

Myös Vapaa-ajattelijoilla on seminaari tänä viikonloppuna. Sekin käsittelee koulujen uskonnonopetusta, mutta tavoitteet ovat toiset. Vapaa-ajattelijoiden mukaan nykyinen opetusmalli lisää suvaitsemattomuutta.

- Jos lapset hyvin nuoresta kasvatetaan siihen, että nämä ihmiset kuuluvat tähän ryhmään ja nämä ihmiset kuuluvat tähän toiseen ryhmään, niin se ei ainakaan minun ja vapaa-ajattelijoiden mielestä lisää suvaitsevaisuutta, kertoo puheenjohtaja Jussi K. Niemelä.

Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeri on asiasta eri mieltä.

- Lapsi ei ole hajuton, mauton ja väritön, vaan hän kuuluu johonkin taustaan, hän kasvaa siitä taustasta. Se, että uskontoa opetetaan eri ryhmissä, antaa mahdollisuuden dialogiin.

Huttunen pitää tärkeänä, että vaikka opetusta annetaan erillisissä ryhmissä, tekevät ryhmät keskenään yhteistyötä. Tällaista voisi olla esimerkiksi omista uskonnollisista juhlaperinteistä toisille lapsille kertominen.

Uskonnon tilalle käsitöitä

Molemmat tahot korostavat uskontojen rajat ylittävää yhteistyötä. Vapaa-ajattelijain mukaan yhteistyö ja ymmärrys paranisi kuitenkin parhaiten, kun ryhmäjaon sijaan eri uskontokuntiin kuuluvat lapset opiskelisivat yhdessä. Uskonnon opetus olisi yleisellä tasolla, esimerkiksi historianopetuksen ohessa ja tunnustuksellinen opetus jäisi seurakunnille.

- Minun mielestäni pitäisi opettaa vaikka käsitöitä ja muita tällaisia yhdistäviä tekijöitä, taideaineita, kuvaamataitoa ja musiikkia, joista on aidosti hyötyä ihmisen kasvulle, Niemelä kertoo.

Opetusministeriö on pohtinut talven aikana eri aineiden tuntijakoa ja mahdolliset muutosehdotukset julkistetaan toukokuun alussa. Tällöin selviää myös se, ehdotetaanko peruskoulujen uskonnonopetukseen muutoksia.