1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. J. V. Snellman

Snellman-instituutista kesäyliopiston ylläpitäjä

Kuopion Yliopistoseura ja Snellman-instituutti ovat tehneet päätöksen Kuopion kesäyliopiston siirtämisestä Snellman-instituutin alaisuuteen elokuun alusta. Kesäyliopiston henkilökunta siirtyy Snellman-instituutin työntekijöiksi.

Snellman-instituutin tehtävänkuva muuttuu samalla. Instituutin tärkeimmäksi tehtäväksi muodostuu Kuopion kesäyliopiston ylläpitäminen. Siihen kuuluu monipuolisen avoimen yliopisto-opetuksen, ammatillisen täydennyskoulutuksen, kielikoulutuksen ja ikääntyvien yliopistotoiminnan järjestäminen. Kesäyliopistossa opiskelee vuosittain 5000-6000 pohjoissavolaista opiskelijaa.

Kesäyliopiston rooli kasvaa

Muutoksen myötä kesäyliopiston rooli maakunnallisena toimijana vahvistuu entisestään. Kaikki kolme toimipaikkaa, Iisalmi, Varkaus ja Kuopio, jatkavat toimintaansa. Opetukseen osallistumista etäällä toimipaikoista helpotetaan ottamalla käyttöön yhä joustavampia opiskelumuotoja ja hyödyntämällä verkkovälitteistä opetusta. Koulutus on jatkossakin avointa kaikille pohjakoulutuksesta tai iästä riippumatta.

Snellman-instituutin toinen keskeinen tehtävä on humanistisen, yhteiskunnallisen ja talouden alan seminaarien ja luentojen järjestäminen sekä hankkeilla toteutettavan tutkimustyön harjoittaminen. Yhteistyötä tehdään erityisesti Itä-Suomen yliopiston kanssa.

Instituutti jatkaa myös julkaisutoimintaa sekä paikallishistorian ja –tuntemuksen lisäämistä kouluvierailun, julkaisuin ja luennoin. Lisäksi se tarjoaa koulutukseen liittyvää kehittämis- ja palvelutoimintaa.

Keskeisintä muutoksessa on kahden filosofialtaan samankaltaisen yhdistyksen toimintojen yhdistyminen ja siitä haettava synergiaetu sekä tavoite rakentaa Snellman-instituutista koko Pohjois-Savoa palveleva koulutus- ja tutkimusorganisaatio.

Snellman-instituutin jäseniä ovat tällä hetkellä Pohjois-Savon liitto, Kuopion kaupunki ja Itä-Suomen yliopisto. Instituutti on juuri aloittanut kampanjan uusien kuntajäsenten kutsumiseksi yhdistyksen jäseniksi, sillä koulutus-, tutkimus- ja julkaisupalveluiden tasa-arvoinen saavutettavuus halutaan turvata koko maakunnassa.

Kuopion kesäyliopisto toimi Pohjois-Savon maakuntaliiton alaisuudessa vuodesta 1956 vuoteen 1966, jolloin toiminta siirtyi uuden yhdistyksen, Kuopion Yliopistoseuran, alaisuuteen. Yhdistyksen tavoitteeksi asetettiin korkeakoulun saaminen Kuopioon ja kesäyliopistotoiminnan ylläpitäminen.

Pitkä perinne takana

Kuopion kesäyliopisto on tarjonnut kuopiolaisille korkeakouluopintoja jo yli puoli vuosisataa vuotta ja on näin monipuolistanut kuopiolaisten akateemisia opiskelumahdollisuuksia. Tätä perinnettä jatketaan Snellman-instituutissa tiiviissä yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ja muiden yliopistojen kanssa.

Snellman-instituutti on toiminut kaksikymmentä seitsemän vuotta. Se on keskittynyt niihin tieteenaloihin, joita kansallisfilosofi J. V. Snellman itse harjoitti. Käytännössä toiminta on keskittynyt historiatieteisiin, kirjallisuuden tutkimukseen ja jonkin verran myös taloustieteisiin ja filosofiaan. Viime vuosina toiminta on painottunut Kuopion historian kirjoittamiseen, paikallishistorian tuntemuksen lisäämiseen sekä kustannustoimintaan.

Kuopion Yliopistoseura jatkaa toistaiseksi toimintaansa kunnes Kuopion kesäyliopiston siirtoprosessi on toteutettu ja on selvitetty, onko seuran ylläpitämiselle jatkossa muita tarpeita.