Kuhmossa avataan latua työelämään

Työsilta-hankke muutti Kuhmon työttömien toimintakeskuksen työvalmennuskeskukseksi. Hankkeen tavoitteena on madaltaa yritysten työllistämiskynnystä ja sitä kautta sijoittaa osallistujia avoimille työmarkkinoille.

Kuhmo
YLE / Arto Loukasmäki

Syksyllä alkanut projekti kestää vuoden 2012 loppuun saakka ja se on osittain Euroopan sosiaalirahaston rahoittama. Rahoittajina ovat myös Kuhmon kaupunki ja työttömien yhdistys. Puolen vuoden aikana valmennuskeskuksen sekä hankkeen sisältöjä on kehitelty ja luotu yhteistyöverkostoa, kertoo hankevetäjä Kaisa Karhu-Härkönen.

- Teemme yhteistyötä muun muassa yritysten, oppilaitosten, TE-toimiston ja ELY-keskuksen kanssa, ja olemme aloittaneet edelleen sijoittamismallin kehittämistä yhdessä Kuhmon yrittäjien ja yritysten kanssa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät, vaikeasti työllistettävät, osatyökykyiset, maahanmuuttajat sekä nuoret, joilla on puutteita koulutuksessa. Hankkeeseen osallistuvien erilaisuuden vuoksi tärkeä osa koko toimintaa on yksilö- ja työvalmennus, sanoo työvalmentaja Maija Leinonen.

- Yksilövalmennuksessa räätälöidään suunnitelma, jossa on huomioitu tämän hetken tilanne ja tulevaisuuden tavoitteet. Pyrimme hakemaan sellaiset työtehtävät, että ne vastaisivat tavoitteita. Myös mahdollinen koulutus räätälöidään sille jaksolle, jonka hän on meillä työssä ja valmennuksessa.

Projektiin mukaan tuleville tarjolla on monenlaisia työtehtäviä. Suurtalousalan työ, myyntityö, kierrätystoiminta, käsityö ja askartelu, toimistotyö, graafisen alan työ, siistijän ja lajittelijan työ, kiinteistötekijän työ sekä autonkuljettajan työ ovat niitä tehtäviä, joita hankkeeseen mukaan tuleville on tarjolla.

Haasteena uusien työpaikkojen löytäminen

Suurin haaste on työvalmentaja Leinosen mukaan uusien työpaikkojen löytäminen. Työpaikkoja tarvitaan, jotta harjoittelun jälkeen voidaan tehdä jatkosuunnitelmat.

- Vaikka Kuhmossa työttömyysprosentti on korkea yritykset ovat kiinnostuneita ja harjoittelupaikkoja löytyy, tietenkin yritysten resurssien mukaan.

Tilakysymys askarruttaa

Vuosien aikana Kuhmon työttömien yhdistys on kasvanut yhden työntekijän yhdistyksestä kuudenkymmenen ihmisen työpaikaksi. Toimitilat ovat vastaavana aikana pysyneet samoina ja varsinainen pullonkaula on keittiö, jossa tehdään päivässä lounasta noin 80 asiakkaalle.

- Katselemme parhaillaan uusia toimitiloja, koska nykyiset ovat jopa työsuojelullisista näkökohdistakin puutteelliset. Olemme jättäneet tarjouksen Kuhmon kaupungille Piilolalan koulun asuntolan ja ruokalan ostamisesta. Tilojen saaminen ratkaisisi monta ongelmaa, sanoo työttömien yhdistyksen toiminnanohjaaja Seija Kyllönen.

Tulevaisuus on vielä avoin

Peggy Savonen on työsiltahankkeessa mukana. Harjoittelussa hän tekee monenlaisia töitä, sillä tulevaisuuden suunnitelmat ovat vielä hajanaisia.

- Työttömyyttä on ollut paljon, olen myös opiskellut ja tulevaisuudessakin ehkä opiskelen, jos vain oikea ala löytyy, kertoo Peggy Savonen.

Kristiina Huotari osallistuu hankkeeseen Kuhmon yrittäjien kannustamana. Huotari tekee kirjanpito- ja asiakaspalvelutöitä. Hän toivoo tulevaisuudessakin löytävänsä töitä näiltä aloilta. Savosella ja Huotarilla on eksoottisia ja negatiivisia kokemuksia työn hakemisesta.

- Haastatteluissa ansioluetteloa kehutaan, mutta CP-vamman vuoksi työ jää saamatta, kertoo Kristiina Huotari.

Työsiltahankkeessa pyritään muun muassa madaltamaan yritysten työllistämiskynnystä, ja sitä asiaa Peggy Savonen pitää hyvänä.

- Töitä on vaikea saada, sillä ulkonäkö merkitsee. Jos et ole tavallinen viehkeän näköinen naikkonen, jonka naama miellyttää, niin silloin ei välttämättä oteta töihin. Siksi tälle hankkeelle on tilaus. Tämä on eräänlainen taustatuki, kun työtä haetaan.

Lähteet: Yle Kainuu / Arto Loukasmäki