Kelirikkokausi lähestyy

Liikennevirasto ennustaa Kaakkois-Suomeen keskimääräistä kelirikkoa. Pitkän pakkaskauden johdosta tiet ovat routaantuneet tavallista syvemmältä ja roudan sulaminen kestää pidempään. Kelirikon vaikeus riippuu ratkaisevasti kevään säistä.

kelirikko
Kelirikkoteille asetetaan painorajoitukset tarpeen mukaan
YLE

Liikenneviraston mukaan yöpakkaset sekä aurinkoiset ja tuuliset päivät helpottavat kelirikkoa. Sateet ja nopea roudan sulaminen puolestaan vaikeuttavat tilannetta.

Kelirikkokausi kestää Kaakkois-Suomessa yleensä huhtikuulta toukokuun puoleenväliin. Raskaat kuljetukset kannattaa hoitaa mahdollisuuksien mukaan ennen kelirikkokautta.

Kelirikkoisilla teillä on routaheittoja, kuoppia, uria ja upottavia kohtia. Vaurioita syntyy päivittäin, joten liikkuminen edellyttää varovaisuutta.

Painorajoituksia tarvittaessa

Kelirikkoisista teistä tienpitäjä varoittaa teiden alkuun asetettavilla kelirikkovaroitusmerkeillä. Tielle joudutaan asettamaan painorajoitus, jos sen kantavuus ei kestä raskaita kuljetuksia.

Viime vuosina kelirikko-ongelmiin on panostettu enemmän puuhuollon turvaamiseen myönnetyn rahoituksen avulla. Viime vuonna sorateiden kantavuutta parannettiin erityisesti Etelä-Karjalassa. Tämän vuoden kohteita vielä tarkennetaan.

Tiedot kulloinkin voimassa olevista painorajoituksista koko maassa löytyvät liikenneviraston internetsivuilta.

Lähteet: YLE Etelä-Karjala