Taantuma löi myös Digipolikseen

Talouslama on heikentänyt myös Kemin Digipoliksessa toimivien yritysten toimintaedellytyksiä. Digipoliksessa työskentelee tällä hetkellä noin 30 ihmistä vähemmän kuin viime vuonna. Yritysten määrä on pienentynyt neljällä.

Teollisuuspalvelut
Prosessiteollisuuden heikentynyt tilanne on heijastunut myös teollisuuspalveluyrityksiin.YLE / Perämeri

Digipoliksen yrityksille tarkoitettujen tilojen käyttöaste on vähentynyt noin kymmenellä prosenttiyksiköllä. Reilu vuosi sitten käyttöaste oli 99 ja viime joulukuussa 88 prosenttia.

Kemin Digipoliksen toimitusjohtaja Kimmo Heikka sanoo, että yritykset ovat joutuneet joko lopettamaan tai sopeuttamaan toimintaansa maailmantalouden kriisin vuoksi.

- Globaali maailmantalous on ollut ikävällä tavalla turbulentti ja sillä on ollut suuret vaikutukset Suomen vientiteollisuuteen. Se on näkynyt myös suoraan meidän asiakkaissa teollisuuspalveluyrityksissä ja monen yrityksen toiminta on supistunut viime vuoden aikana erittäin merkittävästi, Heikka toteaa.

Digipoliksessa toimii tällä hetkellä noin 40 yritystä. Alueella työskentelee yhteensä vajaat 500 työntekijää, joista noin 150 on koulutuskuntayhtymä Lappian ja noin 300 yritysten palveluksessa.

Kimmo Heikan mukaan kaivoshankkeet ovat kuitenkin olleet jonkinlainen pelastus vaikeassa tilanteessa.

- Onneksi pohjoiseen on tullut näitä suuria kaivoshankkeita, jotka ovat tuoneet myös työtä Kemi-Tornio -alueen teollisuuspalveluyrityksille. Se osaltaan on pehmentänyt prosessiteollisuuden heikentynyttä tilannetta.

Lähteet: YLE Perämeri