Vaikeaan kelirikkoon ehtii vielä varautua

Yksityisteille ennustetaan vaikeaa kelirikkokevättä. Pakkastalvi teki roudan syväksi ja paksut hanget ennustavat paljon vettä teiden rakenteisiin. Viime hetkellä tienpitäjät voivat varautua kelirikkoon aukomalla rumpuja ja siirtämällä aurauslumia sivummalle.

kelirikko
Ilmeet vetävät vakaviksi yksityisteiden kelirikkokauden alla. Metsäkeskuksen Pauli Juntunen ja Petri Törrönen Pilpajärvellä Oulujoen pohjoispuolellaYLE / Hannu Tarvas

Viime hetkellä ennen teiden pehmenemistä voi vielä tehdä paljon kelirikon minimoimiseksi. Aurauspalteet kannattaa kääntää ja lumet työntää sivummalle, silloin sulavedet eivät valu tien runkoon. - Rummut ovat saattaneet mennä paannejäällä tukkoon, jolloin höyrysulatus voi auttaa, muistuttaa metsätalouspäällikkö Pauli Juntunen Oulun Metsäkeskuksesta.

Pohjois-Pohjanmaalla kelirikkokausi ajoittuu tavallisesti pääsiäisestä vappuun. Metsäkeskuksen suunnittelija Petri Törrönen näkee merkkejä tavallista pahemmasta kelirikosta.

- Routa on painunut syvälle. Aurauspalteet ovat korkeita ja lunta metrin verran. Tien pinta tulee varmasti pehmenemään, kun säät lämpenevät. Myös tulvia on luvassa. Hyvin aurinkoinen kevät auttaisi; silloin vesi haihtuisi suoraan taivaalle, Pauli Juntunen arvioi.

Pohjois-Pohjanmaalla on paljon yksityisteitä

Maakunnassa yksityisteitä ja metsäteitä on noin 8500 kilometriä, näillä kunnossapitovastuu on tiekunnilla.

- Määrä on suuri eikä yhteiskunta tue näiden kunnossapitoa, Pauli Juntunen muistuttaa.

Kelirikkoa esiintyy usein hienojakoisilla, routivilla mailla. Kyseessä on luonnonilmiö, joka johtuu pitkälti liiallisesta vedestä. Teiden rakenteella ja kunnossapidolla haittoja voidaan vähentää ja painorajoitusaikoja lyhentää.

- 70-80 luvulla rakennetuilla metsäteillä oli erilaiset kantavuusvaatimukset, nyt kuormat ovat suurempia ja kulutus kovempaa.

Jos tien rakenne ei ole kunnossa, pieni kunnossapitokaan ei auta.

- Tien rakenteissa esiintyy kulumista. Tiestä saattaa puuttua niin kutsuttu jakava kerros, tai pintakerros on kulunut. Jos maa on hienojakoista, jäätyminen ja sulaminen nostaa vellimäisen pintakelirikon. Tänä vuonna luvassa on myös runkokelirikkoa kovan pakkastalven ja syvän roudan takia. Sulaminen voi vaurioittaa myös tien runko-osia syvältä, Pauli Juntunen arvioi.

Perusparannus on kallis investointi

Parhaimmassa tapauksessa vain perusparannus auttaa. Perusparannukset ovat iso investointi tiekunnille. Kustannuksissa nyrkkisääntönä voidaan pitää 10 euroa metrille eli 10.000 euroa kilometrille.

- Sivuojat auki, lisätään jakavaa kerrosta, joka erottaa perusmaan ja tulevan päällysrakenteen. Päälle kantava murske, joka läpäisee vettä. Suodatinkangasta käytetään nykyisin paljon päällysrakenteen alla, metsätalouspäällikkö Pauli Juntunen kuvailee perustaparannustoimia.

Lähteet: YLE Oulu