Keski-ikäisiä vaivaa tyytymättömyys

Lähes puolet yli 50-vuotiaista suomalaisista tuntee olevansa tyytymätön elämäänsä. Taloustutkimuksen ja konsultointiyritys Rederan toteuttamassa tutkimuksessa kävi ilmi, että lähes puolet keski-ikäisistä kokee olevansa uhreja omassa elämässään. Maailma koetaan kiireiseksi ja epäoikeudenmukaiseksi.

Pariskunta sauvakävelee lumisessa maisemassa.
Tuoreen tutkimuksen mukaan lähes puolet yli viisikymppisistä kokee elämän ahdistavana ja tuntee olevansa eräänlaisia uhreja.

Keski-ikäiset ovat kokeneet elämässään paljon. Muutokset työ- ja arkielämässä ovat olleet nopeita ja osa yli 50-vuotiaista kokee jääneensä olosuhteiden uhriksi. Aamu-tv:ssä vierailleet psykologi Tony Dunderfelt ja tutkimuksessa mukana ollut Rederan toimitusjohtaja Isa Merikallio pitävät tärkeimpänä syynä kielteisiin tunteisiin omaa asennoitumista.

- Uhreiksi itsensä mieltävät kokivat maailman liian kiireisenä, itsekkäänä ja epävarmana. Myös kokemus työstä oli kielteinen. He kaipasivat turvaa ja tunnustusta, Merikallio kuvailee.

- Vaikka ulkoisesti kaikki olisikin hyvin, niin näitä kielteisiä ajatuksia ja sisäistä höpötystään voi olla vaikea pysäyttää, Dunderfelt jatkaa.

Dunderfeltin mukaan hänen sukupolvensa ei ole saanut oppia siitä, miten itsensä kanssa voi tulla toimeen. Itsetutkiskelu ja pohdinta siitä, miten omaan oloon ja elämään voi vaikuttaa, on saavuttanut vasta nuoremmat suomalaiset.

Merikallio korostaa, etteivät kaikki kyselyyn vastanneet voineet pahoin. Asenteiden osalta tutkimustuloksista ilmeni, että vajaa 10 prosenttia kokee maailman pääosin myönteisenä. Heitä Merikallio kuvailee aurinkoisten ryhmäksi.

Aurinkoisten ryhmään kuuluvia asuu eri puolilla Suomea, aivan kuin uhreiksi itsensä kokevia. Aurinkoisilla ei ole sen enempää koulutusta, eikä rahaa, kuin uhreilla. Sen sijaan heillä oli paljon enemmän myönteistä asennetta.

- Aurinkoisten ryhmä on vastakohta uhrien ryhmälle. He kokevat saavansa arvostusta muilta ihmisiltä. Aurinkoiset näkevät maailman rankkuuden, mutta heillä on myös ratkaisuja etsivä asenne.

Pahimpana Merikallio pitää uhrien niin sanottua isi-vaivaa. Tällöin kaikkiin unelmiin laitetaan isi-pääte ja ne siirretään hahmottomina yliodotuksina jonnekin tulevaisuuteen.

- Uhrien ryhmä odottaa esimerkiksi, että voi kun pääsisi eläkkeelle. Mutta kun eläkkeelle viimein päästään, ei se ratkaisekaan ongelmia, vaan saattaa jopa pahentaa tilannetta.

Vaillinaisuuden hyväksyminen lisää onnellisuutta

Onnellisuus ei synny ulkoisista saavutuksista, vaan juuri uhrien kaipaamista henkisistä arvoista. Itsensä hyväksymisessä tärkeintä on hyväksyä oman onnellisuutensa ja itsensä vaillinaisuus, eikä odottaa onnellisten päivien putken jatkuvan loputtomiin.

- Kaikkeen ei voi elämässäni vaikuttaa, mutta ainakin kolmasosaan mielestäni voi, Dunderfelt muistuttaa.

- Ihmisillä on luulo, että kaiken täytyy olla fantastista ja elämän täydellistä, mutta jopa pienet parannukset parantavat elämänlaatua. Asenteella on niin suuri merkitys omassa elämässä. Ennen vanhaan ajateltiin, että asenne on vain jotain mikä pyörii mielessä, mutta se on huikean tärkeää terveydelle.

Dunderfeltin mukaan itseään voi auttaa monin tavoin, esimerkiksi tapaamalla läheisiään, lisäämällä liikuntaa ja parantamalla ruokavaliota. Itse hän kokee olevansa kiitollinen monin eri tavoin.

- Henkilökohtaisesti koen, että ikäluokallani on ollut monia hyviä asioita, kuten elintason ja koulutuksen kehittyminen. Koulutusmahdollisuuksista olen erityisesti kiitollinen ja toivon, että ihmiset osaisivat käyttää hyväkseen heille tarjottuja mahdollisuuksia.