1. yle.fi
  2. Uutiset

Liki joka toinen epäilee tietoja ilmastonmuutoksesta liioitteleviksi

Suomalaisten suhtautuminen ilmaston lämpenemiseen saattaa olla viilentymässä. Tällä viikolla tehdyn mielipidemittauksen mukaan noin joka toinen suomalainen on sitä mieltä, että ilmastonmuutoksen seurauksia liioitellaan.

Kotimaan uutiset

Kansalaisista 48 prosenttia arvelee, että ilmastonmuutoksen seurauksia liioitellaan ainakin jonkin verran.

Taloustutkimus Oy:n YLE Uutisille tekemässä tutkimuksessa kansalaisista 15 prosenttia taas allekirjoittaa näkemyksen, että ilmastonmuutoksen seurauksia on vähätelty ainakin jonkin verran.

Samanlainen tulos kuin Yhdysvalloissa

Tulokset ovat lähes identtiset viimeksi noin kolme viikkoa sitten Yhdysvalloissa tehdyn vas taavantapaisen kyselyn kanssa. Gallup-yhtiön mukaan 48 prosenttia amerikkalaisista on sitä mieltä, että maapallon lämpenemisen merkitystä liioitellaan. Yhdysvalloissa kysymystä on mitattu jo kymmenkunta vuotta ja mielipide kääntyi kriittiseksi noin vuosi sitten; miltei samaan aikaan, kun talouskriisin vaikutukset olivat voimakkaimmillaan.

Suomessa vastaavaa kyselyä ei ole tehty tätä ennen, joten vertailutietoja mielipiteiden mahdollisista muutoksista ei ole. Suomalaisten viileähköä yleisasennetta voi silti pitää ainakin jossain määrin yllättävänä, ja se saattaa ennakoida käännettä suhtautumisessa ilmastopoliittisiin kysymyksiin. Sillä taas olisi vaikutuksia puolueiden vaaliteemoihin ja ennen pitkää harjoitettavaan politiikkaan.

Pakkastalvi ja talouskriisi ehkä muokanneet mielipiteitä

Suomalaisten käsityksiä ovat voineet muokata alkuvuoden sää ja taloushuolet. Koko maassa koettu luminen pakkastalvi on saattanut ruokkia epäluuloja ilmastonmuutoksen merkitystä kohtaan, vaikka säätila ja maapallon lämpeneminen ovat eri asioita.

Euroopan komission Eurobarometri-tutkimuksessa oli lisäksi jo viime vuonna havaittavissa selviä muutoksia suomalaisten huolenaiheissa. Eurobarometrin mukaan aiempaa isommiksi ongelmiksi nähdään nykyisin työttömyys ja maan taloudellinen tilanne. Aiempaa vähemmän kansalaisia huolettaa muun muassa ympäristönsuojelu.

Ajattelemisen aihetta medialle

Nyt tehdyn tutkimuksen tulos saattaa antaa myös medialle ajattelemisen aihetta, sillä kansalaiset keräävät tietonsa ilmastonmuutoksesta pääosin uutisista. Uutisoinnissa ei ole aina vältytty tendenssimäisyydeltä, kauhukuvien maalailulta.

Ensimmäinen suuri särö uutisoinnin yleiskuvaan tuli oikeastaan vasta viime vuoden lopulla, kun paljastui, että YK:n ilmastopaneelin IPCC:n käyttämässä englantilaisessa tutkijayhteisössä oli haluja politikoida tieteen varjolla. Uutismedia raportoi näkyvästi myös tästä, sähköpostien vuotamiseen perustuneesta tiedeskandaalista.

Suomalaiset eivät anna kovin korkeaa arvosanaa ilmastoväitteiden ja -uutisten tarkkuudelle. Valtaenemmistö pitää ilmastouutisia joko liioittelevina tai aliarvioivina. Vain noin joka kolmas suomalainen on sitä mieltä, että ilmastonmuutoksesta on kerrottu oikein.

Miehet ja keskustalaiset kaikkien epäluuloisimpia

Suomalaisten miesten ja naisten vastaukset mielipidemittauksen kysymykseen vaihtelevat selvästi. Kun miehistä 60 prosenttia pitää ilmastonmuutoksen vaikutuksia liioiteltuina, naisista tätä mieltä on vain 37 prosenttia.

Ilmastonmuutoksen merkitystä epäillään enemmän vanhemmissa kuin nuoremmissa ikäryhmissä. Eläkeläisillä lukema on 57 prosenttia

Suurista puolueista kaikkein eniten epäluuloisia on Suomen keskustan kannattajissa. Keskustalaisista 61 prosenttia katsoo, että maapallon lämpenemisen seurauksia on liioiteltu. Muiden puolueiden vastaavat lukemat ovat: Vasemmistoliitto 22, Sdp 48, Kokoomus 49, Vihreät 26, Rkp 43, Kristillisdemokraatit 52 ja perussuomalaiset 71 prosenttia.

Kuluneen viikon aikana puhelimitse toteutetun haastattelututkimukseen on tehnyt Taloustutkimus Oy YLE Uutisten toimeksiannosta. Tutkimuksessa haastateltiin 1 007 henkilöä. Tilastollinen virhemarginaali on 95 prosentin luotettavuustasolla koko otoksesta noin +/- 2,5 prosenttiyksikköä.

Lähteet: YLE Uutiset / Olli Ainola

Lue seuraavaksi