Filosofiasta halutaan peruskoulun oppiaine

Laaja asiantuntijoiden joukko kannattaa filosofiaa oppiaineeksi jo ala-asteella. Opetushallitukselle osoitetussa vetoomuksessa ehdotetaan, että filosofian oppiminen voisi alkaa jo 7-vuotiaana. Tällä hetkellä filosofian opiskelu alkaa vasta lukiossa.

Kotimaa
Filosofian kirjoja pöydällä.
Harri Vähäkangas / YLE

Vetoomuksen on allekirjoittanut yli 150, pääasiassa yliopistojen kasvatustieteen ja filosofian lehtoria. Allekirjoittaneiden mukaan jo alakouluissa tulisi investoida koulutukseen, joka kehittää ajattelua ja valmiuksia keskustella vaikeistakin asioista.

- Filosofian voisi kytkeä äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen. Molemmissa voi hyödyntää tarinoita, pohtia esimerkiksi kielessä olevia merkityksiä, kuvailee hankkeen alkuunpanija kasvatustieteen tohtori, lehtori Hannu Juuso.

Filosofia tulisi Juuson mukaan olla merkittynä lukujärjestykseen omana oppiaineena, jotta se tulisi noteeratuksi myös opettajankoulutuksessa.

Opetusministeriön esitys perusopetuksen tuntijaon uudistamisesta on määrä valmistua huhtikuun loppuun mennessä.

Lähteet: YLE Uutiset