1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. uskonnot

Oinonen: Oman uskonnon opetus vahvistaa turvallista arvomaailmaa

Kansanedustaja Lauri Oinonen (kesk.) kantaa huolta koulujen uskonnonopetuksesta. Hänen mukaansa oman uskonnon tuntemus on niin kansalaisten kuin kansakunnankin voimavara.

uskonnot
Kansanedustaja Lauri Oinonen (kesk.)

Olemme saaneet usein murheellisia uutisia siitä, kuinka kiusaaminen ja väkivalta nuorten ja jopa tarha-ikäisten lasten keskuudessa on lisääntynyt. Tähän kehitykseen voimme tietysti arvailla moniakin syitä. Haluan itse tuoda osaltani keskusteluun kristillisen arvopohjan ja yleisesti henkisten arvojen puutteen nyky-yhteiskunnan kasvatuksessa.

Koko länsimainen oikeuskäsitys pohjautuu kristilliseen etiikkaan ja arvopohjaan. "Rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi" ajatus on luonut pohjaa ihmisarvojen kehitykselle ja erilaisuuden hyväksymiselle.

Siksi olenkin todella huolissani nykyisestä kehityksestä koulujemme oman uskonnon opetuksen suhteen. Koulun uskontokasvatuksesta on virheellisesti haluttu poliittisten toimijoiden vaikutuksesta riisua pois ns. uskonnonharjoittaminen. On vaadittu keskittymistä vain tietojen antamiseen. Vaikka tieto muodostaakin vahvan asiaperustan ja tälle on kaikissa oppiaineissa perusteltu asemansa, merkitsee uskonnon opetuksessa ja uskontokasvatuksessa vain tiedolliseen opettamiseen rajoittuminen suurta rajoittuneisuutta.

Nykyaikaiseen elämykselliseen oppitapahtumaan, jossa myös omassa uskonnonopetuksessa tänä aikana korostuva taito- ja taidekasvatus saa tarpeellisen sijaintinsa, on välttämätöntä laajentaa opetus kasvatukseksi, jossa ovat laajemmat ja minipuolisemmat ulottuvuudet kuin vain pelkkä asiatietojen jakamisen ulottuvuus.

Aamuhartaudet ohjasivat oikeaan

Osana oman uskonnon opetusta evankelisluterilaiseen kirkkoon on välttämätöntä nähdä virsilaulun, hengellisen musiikin ja myös hengellisen nuorisomusiikin olennainen merkitys.

Vanhastaan Suomen kouluissa ovat olleet kristilliseen arvopohjaan perustuvat aamuhartaudet, joissa lyhyen puheen ohella mukana oli virren veisuuta ja rukous. Näiden muuttuminen aamun/päivän avauksiksi toi epäselvyyttä arvopohjaan ja tapahtui tiettyä menetystä kestävien elämänohjeiden ja kasvatuksen suhteen oikean ja väärän erottamisessa ja nimenomaan kestävien elämänohjeiden henkilökohtaisessa sisäistämisessä.

On jopa todettu, että kristillisten aamunavauksien puute on lisännyt levottomuutta kouluissa, tämän tulisi kertoa jo jotakin.

Kodit ovat kenties entistä suurempien haasteiden edessä arvokasvatuksen suhteen kuin menneiden vuosikymmenten aikana. Vanhemmuuden haasteet ovat nykyisessä mediayhteiskunnassa huomattavasti kovemmat kuin aiemmin ja siksi kristillisen arvopohjan lujittaminen on entistä tärkeämpää. Siksi myös elämyksellinen aines on luonnollinen ja kiinteä osa oman uskonnonopetusta ja suomalaisen koulun kristillistä kasvatustehtävää.

Suomessa asuvat maahanmuuttajat ovat todenneet, että heidän olisi helpompi elää Suomessa, jos suomalaiset eläisivät itse paremmin oman kristillisen uskonsa mukaan. Oman uskonnon tuntemus on kansalaisten ja kansakunnan voimavara.

Maailman uskontojen tuntemus on tänä aikana ja tulevaisuudessa myös tarpeen, jotta kansainvälinen kanssakäyminen voi perustua todellisten perusasioiden tietämiseen. Tämän ymmärtämisen lähtökohtana on oman uskonnon mahdollisimman hyvä tunteminen.

Suomi on edelleen kristitty maa ja tämä arvopohja ja perintö on osa kansallista identiteettiämme ja sen vahvistaminen tekee maastamme ja yhteiskunnastamme turvallisemman ja paremman paikan elää ja antaa mahdollisuus siihen myös muualta tuleville.

Lähteet: Lauri Oinonen (kesk.)

Lue seuraavaksi