1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. muuttolinnut

Meri-Maija selvitti lintujen muuttoa

Siikajoen lukion opiskelija Meri-Maija Ollila ylsi viidennelle sijalle Suomen Akatemian lukiolaisille järjestämässä Viksu -tiedekilpailussa. Hän selvitti työssään ilmastonmuutosta ja sen heijastumista töyhtöhyypän, peipon, kuovin, kurjen, pajulinnun ja kirjosiepon kevätmuuttoon Raahen alueella.

muuttolinnut
Siikajoen lukion Meri-Maija Ollila sijoittui viidenneksi valtakunnallisessa Suomen Akatemian tiedokilpailussa.Nina Todd

- Olen kiinnostunut linnuista ja ilmastonmuutoksesta. Niinpä halusin selvittää, onko ilmastonmuutos vaikuttanut lintujen kevätmuuttoon. Lintujen muuttotiedot olivat suhteellisen helposti saatavilla, joten ajatus työn toteuttamisesta tuntui luontevalta.

18-vuotias Meri-Maija Ollila selvitti, onko lintujen kevätmuutto varhaistunut ja vuoden sekä huhtikuun keskilämpötila kohonnut. Lisäksi hän tutki, onko saapumispäivien ja huhtikuun keskilämpötilojen välillä riippuvuutta. Lämpötiloista hän laski keskiarvoja sekä vaihteluvälejä ja lintutiedoista keskimääräisen saapumispäivän mediaanin avulla.

Lintujen saapuminen aikaistunut

Tutkimuksessa selvisi, ettei huhtikuun keskilämpötilan ja linnun saapumispäivän välillä ole tilastollisesti merkitsevää riippuvuutta. Ilmeni kuitenkin, että yleisesti ottaen linnut ovat saapuneet keskimääräistä myöhemmin kylmempinä vuosina ja saapumispäivät ovat selvästi aikaistuneet 2000-luvulla. Meri-Maijan tuloksissa tuli myös esille, että vuosien 1968–1977 keskilämpötila on ollut matalampi kuin vuosien 2000–2008.

Meri-Maijaa ohjasi hänen opettajansa Katja Rissanen.

Suomen Akatemian arvioijien mielestä Meri-Maijan työ on arvokas aineistotutkimus, jossa kansainvälistä ilmastonmuutos-ilmiötä on peilattu tutkimuksen tekijän oman kotiseudun luonnonilmiöihin.

Lue seuraavaksi