1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. akatemiat

Kuopiolaisprofessorit Suomalaiseen Tiedeakatemiaan

Itä-Suomen yliopiston neurologian professori, ylilääkäri Hilkka Soininen ja neurobiologian professori Asla Pitkänen on kutsuttu Suomalaisen Tiedeakatemian uusiksi jäseniksi. Akatemiaan kutsutaan ansioituneita tieteenharjoittajia.

Hilkka Soininen ja Asla Pitkänen. Kuva: Itä-Suomen yliopisto

Heidät on kutsuttu matemaattis-luonnontieteellisen osaston jäseniksi.

Hilkka Soininen tunnetaan Alzheimerin taudin laaja-alaisesta tutkimuksestaan. Pitkäsen keskeisin tutkimusalue on epilepsian kehittymisen mekanismit aivovamman jälkeen.

Suomalainen Tiedeakatemia on yleistieteellinen keskusseura, joka edistää tieteellistä tutkimusta ja toimii tutkijoiden yhdyssiteenä. Jäsenmäärä on rajattu ja jäsenistö valitsee uudet jäsenet tieteellisten ansioiden perusteella.