1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. riskien kartoitus

Koulujen turvallisuusuhkia kartoitetaan Kuopiossa

Kuopiossa valmistellaan parhaillaan koulujen turvallisuusselvitystä. Esille on nousemassa muun muassa koulun ulkoisten uhkien, paloturvallisuuden ja ilkivallan riskien kartoittaminen.

Kuva: Pohjois-Savon poliisi

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen, kaupungin tilakeskuksen ja koulutuspalvelukeskuksen edustajista koostuva työryhmä on tehnyt selvitystä kaupungin yhden suuren yläkoulun ja yhden pienenen alakoulun henkilöstön kanssa. Selvitys valmistunee juhannukseen mennessä.

Työryhmä ehdottanee riskien selvittämistä

Koulutuspalvelukeskuksen kehittämispäällikkö Erkko Helin kertoo, että selvityksessä on nousemassa esille esimerkiksi toimenpide-ehdotus riskikartoituksen tekemiseksi kouluilla. Riskikartoituksessa selvitetään muun muassa koulun ulkoiset uhat, paloturvallisuus ja ilkivallan riskit.

Riskikartoituksessa selvitetään myös niin sanotut rakenteelliset tarpeet, kuten valvontakameroiden tarve. Kuopion koulujen sisätiloihin ei ole vielä asennettu valvontakameroita. Ulkoalueilla on käytössä joitakin kameroita.

Kouluihin suositellaan kameravalvontaa

Sisäasiainministeriö julkaisi helmikuussa Oppilaitosten turvallisuus -raportin. Raportissa työryhmä suosittelee kouluihin muun muassa tallentavaa kameravalvontaa sekä muita rakennusteknisiä ratkaisuja turvallisuuden parantamiseksi. Varsinaista velvotetta kouluilla ei ole esimerkiksi kameravalvonnan asentamiseen.