Otsonikadon vaikutuksia tutkittu puuttellisilla malleilla

Otsonikadon vaikutusten tutkimus pohjautuu osittain puutteellisiin malleihin. Asia selviää Jyväskylän yliopistossa tänään tarkastettavasta Titta Kotilaisen väitöksestä, johon on kartoitettu otsonikadon seurauksien tutkimusta.

luonto
Aurinko paistaa.
Mika Kanerva

Kotilainen selvitti säteilyn vaikutuksia eri puulajeihin: harmaaleppään, hieskoivuun ja rauduskoivuun. Hän selvitti miten ultraviolettisäteilyn poistaminen vaikuttaa puun suojautumiseen ultraviolettia vastaan. Puut tuottavat yhdisteitä, jotka suojaavat sitä UV-säteilyltä. Tulosten mukaan säteilyn vaikutukset kasveihin vaihtelevat enemmän kuin malleissa on huomioitu

- Tämä voi helposti johtaa otsonikadon vaikutusten ali- tai yliarviointiin, joten monien aiempien tutkimusten tulosten tulkintaan täytyy suhtautua kriittisesti. Sekä otsonikadon seurauksena lisääntyvän UV-B-säteilyn aiheuttamien vaikutusten että UV-säteilyn roolissa kokonaisuutena ekosysteemitasolla riittää vielä selvittämistä. Ensimmäisenä täytyisi kiinnittää huomiota tutkimusmenetelmien kehittämiseen, Kotilainen kertoo.

Kotilainen korostaa UV-säteilyn roolia ekosysteemeissä, ei pelkästään vaurioiden aiheuttajana, vaan myös kasvien informaatiolähteenä ja kasvun säätelijänä. Kasvien välityksellä UV-säteilyllä on vaikutusta maahan päätyvän karikkeen hajotustoimintaan ja siten myös ravinteiden kiertoon.

Lähteet: YLE Keski-Suomi