Siirrettävät koulut yhä isompia

Siirrettävien koulurakennusten koko kasvaa. Kokkolassa on julkistettu Torkinmäen koulun laajennusta koskeva diplomityö, jossa monikerroksista koulua voidaan siirtää ja muunnella. Konsepti on suunniteltu koulurakentamiseen, mutta sitä voi soveltaa myös muualle.

Torkinmäen koulun laajennus sijoittuu vanhan koulun viereen. Kuva: YLE / Kalle Niskala

Torkinmäen koulussa lisäosa täydentää olemassa olevaa koulua. Laajennus sijoittuu vanhan koulun viereen nykyisen parkkipaikan ja iltapäiväkerhotilojen kohdalle. Tilaa tulee nykyiseen verrattuna kolminkertainen määrä.

Vanhalle puolelle jäävät alaluokat. 1960-luvulla rakennettuihin siipiin tulee normaalien luokkatilojen lisäksi yhteistä monitoimista käytävätilaa ja ryhmätyöskentelyhuoneet.

Uudisosaan sijoittuvat yläkoulu, erityisluokat ja taideaineiden ja kielten opetus. Vanhan ja uuden solmukohdassa ovat keskustilat: aula, kirjasto, ruokala ja sisäpiha. Niiden välittömässä läheisyydessä ovat nykyinen sali ja entisestä ruokalasta tehtävä näyttämö.

- Uusi koulu on valoisa, ja se koostuu pienistä osista. Vaikka se on iso koulu, se on miellyttävä oppilaille. He tuntevat opiskelevansa pienessä koulussa, vaikka siellä ovat kaikki esikoulusta yhdeksänteen luokkaan asti yhdessä, kertoo laajennuksen suunnittelija, arkkitehtiopiskelija Merja Erkkilä Oulun yliopistosta.

Uutta tekniikkaa

Merja Erkkilän diplomityö pohjautuu INNO-kouluhankkeeseen. Torkinmäen laajennus toteutetaan uudella tekniikalla, jossa kantavana rakenteena ovat liimapuupilarit ja -palkit. Sekä ulko- että sisäseinät tehdään ei-kantaviksi. Kaustarin ja Koivuhaan viipalekouluihin verrattuna kysymys on paljon suuremmasta hankkeesta, kertoo diplomityön ohjaaja, professori Jouni Koiso-Kanttila Oulun yliopistosta.

- Tässä on lähdetty kehittelemään koulurakentamiseen soveltuvaa tilaelementtijärjestelmää, jossa koulu on paitsi siirreltävä eli voidaan tuoda valmiina osina paikalle, niin myös muunneltava eli väliseinät ovat siirreltäviä, jolloin koulu muuntuu vuosien mittaan tarpeiden mukaan. Lisäksi tämä on tehty järeämpänä siten, että näistä tilaelementeistä voidaan koota kaksi- tai useampikerroksisia koulurakennuksia. Torkinmäen koulun tapauksessa lisärakennus-laajennusosa on niin suuri, että se joudutaan rakentamaan tontille kaksikerroksisena.

Uuden järjestelmän etuna on muunneltavuus ja nopeus. Torkinmäen koulun laajennus on tarkoitus rakentaa kahtena kesänä vuosina 2013 ja 2014. Lisäosa on kolminkertaistaa nykyiset tilat. Vs. rehtori Petri Huhtamäki on tyytyväinen.

- Tilanahtaus on koko ajan suuri. Lapsille joudutaan miettimään varastotiloista pienryhmätiloja. Koko ajan mietitään, mihin saadaan lapset mahtumaan. Odotan uutta laajennusta kyllä todella paljon.