Kokemus kaupunkitilasta muuttuu ja vaihtelee sukupolvittain

Ihmisen suhde kaupunkiin tilana ja paikkoina ei muotoudu yksinomaan muistojen ja arjen kokemusten, vaan myös yhteiskunnan valtarakenteiden kautta. Tutkimus erottaa kaupunkitilan kokijoista kolme eri sukupolvea.

kulttuuri
Joensuun keskustaa.
Joensuun kaupunki

Itä-Suomen yliopistossa tehty väitöstutkimus perustuu vuonna 2002 järjestetyn Joensuun paikat -kirjoituskilpailun teksteihin. Tutkimus tarkastelee kertomuksia kaupunkipaikkakokemuksista muistojen ja mielikuvien kautta, arjen kokemuksia peilaavina sekä kaupunkitilan muutosten kautta.

FM Jussi Semi erotti tutkimuksessaan kolme eri kokemuspolvea: työn-, muutoksen- ja elämyssukupolven.

Työn sukupolvi (1919-1939 syntyneet) muisteli kaupunkia työntäyteisen elämän näkökulmasta ja kirjoitti kaupungin kokemisen vieraudesta. Arjen ja arkirutiinien kautta tarkasteltuna kaupunki oli työn sukupolvelle mennen ja nykyisen risteymää. Esiin nousivat lapsuuden ja varhaisnuoruuden paikat, mutta myös kaupunkikuvan rapistuminen ja autoliikenteen kasvu. Kaupunkitilan muutokset tuntuivat hukuttavan kokijoiden oman elämän alleen, entisten paikkojen katoaminen nostatti kaihomieltä.

Muutoksen sukupolven (1940-1969 syntyneet) muistot liittyivät lapsuuden paikkojen katoamiseen ja palautuivat yhteiskunnan nopean kaupungistumisen kuvailuun. Arjen toimista kertomiseen liittyi tunnelman, äänten ja tuoksujen kuvailu. Muutoksen sukupolvelle muutokset kaupunkitilassa tarkoittivat peräti kokemusten ja muistojen osittaista poispyyhkiytymistä, kun paikkojen katoamisen myötä myös tunne tuttuudesta ympäristössä katosi.

Elämyssukupolvi (1970-1989 syntyneet) liitti kaupunkimielikuviinsa kodin ja kodittomuuden kokemuksia sekä uhkia ja elämyksiä. Nuorimman polven arjen paikkakokemukset sijoittuvat vaarojen ja riskien ja toisaalta esteettisyyden viitekehykseen. Arjen kaupunki on heille ristiriitainen. Elämyssukupolvi penää kaupunkitilan muutosten oikeutusta ja puolustaa ympäristön muuttumattomuutta. Kollektiivisen muistin vaaliminen on tärkeää myös nuorimmalle polvelle.

FM Jussi Semin maantieteen alaan kuuluva väitöskirja Sisäiset sijainnit – tutkimus sukupolvien paikkakokemuksista tarkastetaan Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa 21.5.2010.

Lähteet: YLE Uutiset