YK: Eliölajien tuho suurempi ongelma kuin ilmastonmuutos

YK aikoo julkaista kesällä suuren raportin luonnon tuhoutumisen taloudellisista vaikutuksista. Brittilehti Guardianin saamien ennakkotietojen mukaan raportissa luonnon tuhoutumisen kustannukset arvioidaan suuremmaksi kuin ilmastonmuutoksen hinta ihmiskunnalle.

luonto
Paljaaksi hakattua metsää
Seppo Nykänen

Vuonna 2007 Britannian valtiovarainministeriö sai raportin, jossa arvioitiin ilmastonmuutoksen taloudellinen hinta. Tämä ns. Sternin raportti sai aikaan suuren muutoksen yrityselämän ja hallitusten suhtautumisessa ilmastonmuutokseen.

Kesällä valmistuva YK:n biodiversiteettiraportti, lempinimeltään Sternin luontoraportti tuo ilmi, että luonnon ihmiselle tuottamien hyödykkeiden ja palveluiden arvo on 10 - 100 -kertainen verrattuna niiden säilyttämisen kustannuksiin. Näitä hyödykkeitä ja palveluita ovat mm. viljan ja muiden hyötykasvien pölytys, lääkkeiden raaka-aineet, hedelmällinen maaperä sekä puhdas ilma ja vesi.

YK:n tutkijoiden mukaan luonnon tuottamien palveluiden ja hyödykkeiden arvo on otettava mukaan yritysten tilinpäätöksiin. Jos niiden ajatellaan olevan ilmaisia, kuten tähän asti, ympäristön laatu heikkenee ja ympäristön kyky sopeutua äkillisiin muutoksiin heikkenee. Tämä merkitsee uhkaa ihmisille, heidän elinympäristöilleen ja kansainväliselle taloudelle.

Raportissa toivotaan vallankumousta kansainväliseen talouteen ja liike-elämään. Yhteisöjen pitäisi saada palkinto ympäristön säilyttämisestä, eikä sen kuluttamisesta. Yhtiöille tulisi antaa tiukat rajat luonnon hyödyntämiseen, ja sanktioita niiden ylittämisestä. Maatalouden, kalastuksen, energiantuotannon jne. valtiontuet olisi otettava tiukkaan syyniin.

Luonnon säilyttämisen taloudellinen hyöty on huikea. Lehden tietojen mukaan YK arvioi, että kattavan, maailmanlaajuisen suojelualueiden perustaminen ja hoitaminen maksaa noin 45 miljardia dollaria vuodessa. Eliölajien säilyttämisestä saatava hyöty olisi jopa satakertainen.

YK:n piirissä tehdyt tutkimukset osoittavat, että maapallon luonnosta on vaurioitunut ihmisen toimesta noin kolmannes. Eräät alueet ovat kärsineet selvästi toisia enemmän. Esimerkiksi 85 prosentilla maapallon meristä ihmisen toiminta tuntuu voimakkaasti, samoin yli 70 prosenttilla Välimeren alueen pensaikkomaista.

Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN arvioi, että ihmisen toiminnan seurauksena maapallon eliölajien sukupuuttovauhti on 1 000 - 10 000 -kertainen verrattuna luonnolliseen vauhtiin.

Lähteet: YLE Uutiset