Viina ja raittiusaate samassa näyttelyssä

Suomalainen alkoholikulttuuri on edennyt viime vuosisatojen saatossa vapaan viinan ajasta kieltolakiin ja ostotarkkailusta taloutta tasapainottavaan tehomyyntiin. Lapin maakuntamuseoon koottu näyttely avaa myös lappilaista viinahistoriaa.

Humalan hurmio & viinan kirous -näyttelyn julisteet kertovat raittiusaatteesta. Kuva: Lapin maakuntamuseo

Lapin maakuntamuseon kesän erikoisnäyttely "Humalan hurmiota ja Wiinan kirouksia" esittelee alkoholikulttuurin kansallisia ja lappilaisia erityispiirteitä. Näyttelyyn on koottu raittiusaatteen valistusmateriaalia julisteista ja opetustauluista televisiodokumentteihin. Esillä on myös tunturikeskusten menuita ja erilaisia mainoksia.

- Materiaali pohjautuu ennen kaikkea kirjallisuuteen. Me tilasimme muun muassa Raittiuden Ystäviltä heidän teoksensa Raittiuden voima. Myös kirjastosta ja lehtileikkeistä on saatu tekstiä, kertoo maakuntamuseon esimies, intendentti Hannu Kotivuori.

- Näyttelyssä on historiallisia asioita, jotka tuntuvat humoristisiltä tämän päivän ihmisestä. Joukossa on aivan tahallisia kärjistyksiä ja graafisia teoksia, jotka puhuttelevat tämän päivän ihmistä ennemminkin huvittavasti kuin valistavasti, kertoo Kotivuori.

Myös runsas sanallinen viinaperintö on esillä. Kansanperinne on kukoistanut varsinkin lauluissa, kaskuissa ja sanastossa.

Raittiuteen kilvoittelua jo keskiajalla

Alkoholin käytön haittoja pyrittiin jo keskiajalla alkaen lieventämään anniskelua rajoittavilla säädöillä, määräyksillä ja valistuksella. Raittiusaate kasvoi Suomessa 1800-luvun lopulla voimatekijäksi. Tällä pyrittiin vähentämään alkoholinkäytön terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja. Aatteen airueeksi perustettiin vuonna 1884 Raittiuden Ystävät ry. Kuntiin perustettiin raittiuslautakuntia. Näiden myötä palkattiin raittiuspoliiseja väkijuomarikosten selvittäjäksi.

- Raittiuden Ystävät on edelleen toiminnassa. Yhdistyksellä on esimerkiksi Helsingissä kuusi työntekijää. Raittiusaate ei ole kadonnut minnekään. Myös puolueilla on raittiusaatetta. Johannes Virolainen oli tällainen tyypillinen raittiusaatten mies.

- Lapissa erityisesti lestadiolaisilla on raittiudella sijansa. Raittiusaate on jalkautunut ja jakautunut eri suuntiin nyky-yhteiskunnassa, kuvailee Kotivuori.

Viinan vapautuminen kuivasi korpikyyneleet

Raittiusaatten alla viinan kotipoltto kiellettiin lailla 1866. Tämän jälkeen yritteliäät viinantiputtajat siirtyivät korpien kätköihin keittelemään pontikkaa. Korpikyynelten tiputtaminen on kuitenkin katoavaa kansanperinnettä. Salapoltto on vähentynyt siitä lähtien, kun väkiviinan saanti helpottui 1971. Tällöin luovuttiin asiakkailta vaadituista myymälätodistuksista. Lisäksi kieltolain kumoutuminen vähensi korpikyyneleen kaipuuta.

- Sotien jälkeen jälleen kotipolttoinen sai jalansijaa, koska alkoholista oli pulaa. 1947 Alko lanseerasi suuren viinasodan, jolla taisteltiin pontikankeittoa vastaan, kertoo Kotivuori.

- Nyt kotipoltto on sofistikoitunutta. Se on nykyää aivan kemistityötä, jota tapahtuu kaupunkimiljöössäkin, toteaa Hannu Kotivuori.

Suomalaisten juomatavat eivät kuitenkaan ole juuri hienostuneet. Suomalaisten on odotettu jo vuosikymmenien ajan omaksuvan eurooppalaiset juomatavat, mutta humalahakuinen juominen on edelleen kansallinen erityispiirteemme.

Humalan hurmio houkuttaa edelleen

Alkoholin kokonaismyynnissä väkiviinan osuus on huomattavan suuri.

Alkoholilain uudistuksen myötä 1969 keskiolut vapautui vähittäiskauppoihin. Tämä lisäsi alkoholijuomien kulutusta vuodessa 46 prosenttia. Eikä loppua näy.

Kun Suomessa 1968 100-prosenttista alkoholia kului kansalaista kohden 2,88 litraa, kuluttaa tämän päivän suomalaiset keskimäärin 9 litraa puhdasta alkoholia henkeä kohden.

Juovutusjuomien ja raittiusaatteen vuosikalenteri

1733 Juopumuksesta rangaistava teko.

1853 Raittiuskirjasten toimikunta perustetaan.

1860 Kohtuuden ystävät Suomen ensimmäinen raittiusliike

1866 Kotipolton kieltäminen.

1870-luku. Järjestyssäännöt kieltävät alkoholin myynnin maaseudulla.

1884 Kohtuuden Ystävät muuttaa nimensä Raittiuden Ystäviksi.

1898 Juomalakkomarssit vaativat kieltolakia ja yhtäläistä äänioikeutta.

1907 Suomen yksikamarinen eduskunta hyväksyy kieltolain, mutta senaatti ei lakia hyväksy.

1908 Synnytetään myytti suomalaisten huonosta viinapäästä. Kulutusluvut Euroopan pienimmät.

1919 Kieltolaki astuu voimaan.

1932 Kieltolaki kumotaan. Oy Alkoholiliike Ab (Alko) perustetaan.

1944–1956 Alkossa ostaja-tarkkailujärjestelmä. Viinakortti oli käytössä vuoteen 1971.

1969 Keskiolut vapautetaan vähittäismyyntiin.

2004 Alkoholiveron voimakas alentaminen. Tuontirajoituksia lievennetään huomattavasti.