Viitasammakko toppuuttelee kehätieurakkaa

Joensuun kehätien rakentaminen Karsikon kohdalla odottaa viitasammakoiden lisääntymisajan päättymistä. Rauhoitetun viitasammakon lisääntymispaikkoja on Varaslammen ympäristössä kymmenkunta.

sammakot
Viitasammakko lehtipeitteen päällä.
Arja Lento / Yle

Ympäristöviranomaisten päätöksellä Karjalankadun eritasoliittymää saa rakentaa ainoastaan heinäkuusta maaliskuuhun ulottuvana ajanjaksona. Muu aika on rauhoitettava viitasammakon lisääntymiselle.

Karjalankadun eritasoliittymän rakentaminen on osa Joensuun kehätietä, jota tehdään Repokallion ja Käpykankaan välille.

Lähteet: YLE Pohjois-Karjala