1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. tulvat

Tulvapaikanhakijat tutkivat Kaupunginojaa

Oulun kaupungin läpi virtaavan Kaupunginojan, tuttavallisemmin Laanaojan mahdolliset tulvapaikat kartoitetaan kesän aikana. Kartoituksen taustalla on kesällä voimaan tuleva laki, joka velvoittaa ELY-keskuksia muun muassa kartoittamaan vesistö- ja meritulvia sekä niistä aiheutuvia merkittäviä vahinkoja.

Kuva: Yle

Laanaojalla mittauksia on tehty jo syksyllä 2009. Tämän kesän aikana tuloksista laaditaan insinöörityönä virtaamamalli ja tulvavaarakartta.

- On hyvä kartoittaa riskejä tämmöisellä taajama-alueella, jossa on paljon haavoittuvia kohteita. Jos tulvia on odotettavissa, niin tiedämme riskipaikat missä voi sattua ja mitä, kertoo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen diplomi-insinööri Diar Sid.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tulvakartoituksen avulla voidaan suunnitella suojaus- ja pelastustoimenpiteitä sekä parantaa maankäytön suunnittelua. Laanaojan suhteen pelastustoimenpiteiden suunnittelu kuulostaa hätävarjelun liioittelulta, sillä oja pysyy yleensä keväisin uomassaan.

- Ja toivottavasti tulvia ei tule tulevaisuudessakaan. Päätarkoituksena tässä on, että tulvariskialueille ei rakenneta. Kaavoitusviranomaisilla on nyt siis työkalu rakentaa oikeaan paikkaan.

Pohjois-Pohjanmaalta tulvavaarakarttoja on internetissä jo 14 alueelta. Taustalla on laki tulvariskien hallinnasta, joka tulee voimaan kesä-heinäkuun vaihteessa. Laki velvoittaa ELY-keskuksia muun muassa kartoittamaan vesistö- ja meritulvia sekä niistä aiheutuvia merkittäviä vahinkoja. Kunnat ovat vastuussa sateista johtuvien hulevesitulvien tarkastelusta.