UV-säteily syö sammalta

Lisääntynyt auringon ultraviolettisäteily vaikuttaa pohjoisen sammaliin. Perjantaina Oulun yliopistossa väittelevän Niina Lappalaisen väitöstutkimuksen mukaan otsonikadon myötä lisääntynyt ultravioletti-B-säteily on vahingollista eläville organismeille.

ultraviolettisäteily
Kuvassa karhunsammal ja sen itiöpesäkkeet pitkien varsien päässä. Kun valo ja varjo olivat sopivasti läsnä, syntyi tämä otos!
Karhunsammal kärsii lisääntyneestä uv-säteilystäKari Aaltonen

Sammalet muodostavat merkittävän osan suomalaista kasvillisuutta ja niitä on käytetty muun muassa ilmaisemaan ilmanlaatua.

Väitöstutkimuksessa tutkittiin metsissä yleisen seinäsammalen sekä avoimia kasvupaikkoja suosivan kangaskarhunsammalen UV-suojayhdisteitä ja kasvua eri valo-olosuhteissa ja eri vuodenaikoina.

Viimeistään vuosia jatkuva lisääntynyt säteily nostaa seinäsammalen liukoisten UV-suojayhdisteiden määrää ja vaikuttaa negatiivisesti kangaskarhunsammalen kasvuun.

Koska seinäsammal ja karhunsammal ovat yleisiä kasveja ympäri maapallon, UV-B-säteilyn aiheuttamilla muutoksilla voi olla suuri vaikutus ympäröiviin ekosysteemeihin.

Lähteet: YLE OUlu