1. yle.fi
  2. Uutiset

Marjayritykset ja Lapin kylätoiminta sopivat periaatteista

Suurimmat marjanostajayritykset ja Lapin kylätoiminnan tuki ry ovat sopineet alkavan marjanpoimintakauden toimintaperiaatteista. Edellisvuoden kokeilu Marjapuhelin avataan tällekin kesälle.

marjanpoiminta
Mustikan poimintaaSeppo Nykänen

Kylätoimikuntien yhteistyöelin Lapin kylätoiminnan tuki ry ja Lapissa toimivat marjanostajayritykset (Lapin Liha Oy, Korvatunturin Marja Oy, Kasvishovi/Tessacraft Oy, Arctic International Oy ja Tmi Petri Lehtiniemi) ovat maanantaina neuvotelleet kaupallisen marjastuksen toimintaperiaatteet tulevalle marjastuskaudelle.

Lapin Liiton johdolla käydyillä neuvotteluilla pyritään ehkäisemään ristiriitoja ulkomaalaisten marjanpoimijoiden ja paikallisten välillä.

Edellisvuoden tapaan heinäkuussa avataan Lapin kylätoiminnan tuki ry:n Marjapuhelin, johon lappilaiset voivat antaa palautetta mahdollisista epäkohdista. Puhelin avataan heinäkuun puolivälissä ja sen numero on 040 817 84 64. Palautetta voi jättää myös sähköpostilla osoitteeseen marjapalaute@gmail.com (siirryt toiseen palveluun).

Lapin kylätoiminta: oikea suunta

Puheenjohtaja Juha-Pekka Lumpus Lapin kylätoiminnan tuki ry:stä on tyytyväinen neuvotteluihin.

- Se, että päästään saman pöydän ääreen, on tärkeä asia. Jos jokainen toimisi oman periaatteensa mukaan, niin tulisi vielä enemmän törmäyskurssia. Myös se on hyvä, että kaikki tärkeimmät ostajayritykset olivat neuvottelupöydässä mukana, sanoo Lumpus.

- Ohjeet käännetään Lapin Liiton toimesta thain kielelle ja venäjäksi. Se auttaa varmasti niiden omaksumista ja on minusta tärkeä asia. Marjoja kyllä riittää kaikille, kun vaan saamme yhteistuumin sieltä metsästä pois.

Poimijoilla ei ole työsopimusta marjanostajayritysten kanssa, eivätkä yritykset voi juridisesti velvoittaa heitä noudattamaan periaatteita.

- Se on kuitenkin erittäin tärkeä ele, että yritykset todella ohjeistavat poimijat näin, sanoo Lumpus.

Avainasemassa informaatio

Keskeisessä roolissa sovituissa toimintaperiaatteissa on hyvä tiedonkulku yritysten, poimijoiden ja paikallisten välillä.

Toimintaperiaatteet ovat seuraavat (lähde: Lapin Liitto):

- Marjanostajayritys ottaa yhteyttä niiden kylien kylätoimikuntiin, joiden alueella ulkomaalaiset marjanpoimijat majoittuvat.

- Marjanostajayritys on vastuussa poimijoista. Marjanostajayritys voi käyttää apunaan paikallisia yhteistyökumppaneita esimerkiksi majoitusten järjestämisessä tai marjanhankinnassa.

- Marjanostajayritys sitoutuu itse tai yhteistyökumppaneidensa välityksellä ostamaan marjat ulkomaalaisilta marjanpoimijoilta 1-2 päivän välein samoilla ehdoilla kuin kotimaisilta poimijoilta. Poimijoilla on oikeus myydä marjat haluamalleen ostajataholle.

- Marjanostajayritys kertoo poimijoille Jokamiehenoikeuksista sekä huolehtii, että poimijat ovat tietoisia pihapiirejä ja yksityisteitä koskevista erityissäädöksistä. Poiminnan tulee tapahtua ensisijaisesti vähintään kahden kilometrin päässä kylä-alueesta.

- Marjanostajayritys antaa poimijoille tarvittaessa neuvoja ja tietoja hyvistä toimintatavoista sekä liikennesäännöistä, jotta Lapissa oloaikana ei syntyisi ongelmatilanteita paikallisasukkaiden tai viranomaisten kanssa.

- Marjanostajayritys opastaa poimijoita oikeaoppiseen poimintaan, luonnossa käyttäytymiseen sekä asianmukaiseen ja elintarvikelainsäädännön vaatimukset täyttävään poiminta- ja kuljetusvälineiden käyttöön.

- Marjanostajayritys opastaa poimijoita riittävästi muun muassa rajavyöhykettä koskevista säädöksistä sekä Suomen elintarvike- ja hygienialainsäädännöstä.

- Marjanostajayritys järjestää poimijoille riittävät majoitusolosuhteet (sisämajoitus, riittävät sosiaalitilat).

- Poimijoille vuokrattavista kulkuvälineistä, majoituksesta ja muista tarvikkeista perittävä korvaus on kohtuullinen.

Toimintaperiaatteiden sopimisen ulkopuolella marjanostajayritykset sopivat myös kokeilusta, jossa kukin yritys merkitsee yhdellä kylällä yhdessä kylän edustajien kanssa yhden kylän lähialueella sijaitsevan, yksityisomistuksessa olevan, kyläläisten perinteisen marjanpoiminta-alueen karttaan. Alueesta ohjeistetaan poimijoita.

Lähteet: YLE Lappi / Tapio Nykänen

Lue seuraavaksi