Kristillinen koulu suunnittelee opetusluvan hakemista

Kristillinen kasvatus yhdistys sunnittelee hakevansa perusopetuksen järjestämislupaa kolmatta kertaa. Valtioneuvosto on evännyt luvan aiemmin.

Kristillinen perusopetus

Lappeenrannassa Kristillinen kasvatus ry suunnittelee hakevansa jälleen lupaa opetuksen aloittamiseen. Yhdistys on pyytänyt alueen kunnilta lausuntoa asiasta. Kristillinen kasvatus on hakenut lupaa valtioneuvostolta jo kaksi kertaa, mutta lupaa ei ole herunut.

Perustelun mukaan opetukselle ei ole alueellista eikä sivistyksellistä tarvetta. Valtioneuvosto myös piti Lappeenrannan kristillisen koulun ammatillisia ja taloudellisia edellytyksiä puuttellisina.

Vuonna 2009 toimintansa aloittanut Kristillinen koulu toimii tällä hetkellä kotikouluna ilman perusopetuksen järjestämislupaa ja valtion tukea.