Remonttimääräyksillä halutaan säästää energiaa

Luvanvarainen korjausrakentaminen edellyttäisi jatkossa energiatehokkuuden huomioon ottamista. Korjausrakentamiseen ryhtyminen säilyy vapaaehtoisena.

Kotimaa
Vanhoja keittiön ja kylpyhuoneen kalusteita remontoitavan taloyhtiön pihalla.
Jussi Nukari / Lehtikuva

Lausuntokierrokselle lähtevän lakiesityksen mukaan energiatehokkuuden parantaminen on osa normaalia korjausrakentamista ja suunnitelmallista kiinteistön kunnossapitoa. Sitä tekee kiinteistön omistaja parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikataululla.

Rakennuksen energiatehokkuudelle on tarkoitus säätää vähimmäisvaatimuksia, kun kyse on rakennuksen luvanvaraisesta korjaamisesta, käyttötarkoituksen muuttamisesta tai teknisten järjestelmien korjaamisesta.

Tällaisia korjauksia ovat esimerkiksi laajat peruskorjaukset, rakennuksen ulkovaipan korjaukset ja teknisten järjestelmien uusiminen.

Energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä ei tarvitse toteuttaa, mikäli ne eivät ole teknisesti, toiminnallisesti tai taloudellisesti mahdollisia. Tärkeää on myös, että energiatehokkuutta parantavat toimet tehdään rakennuksen ominaispiirteet ja käyttötarkoitus huomioiden.

Tulevaisuudessa korjausrakentamisella on ratkaiseva merkitys Suomen energiakulutukseen, sillä rakennuksissa kuluu nykyään 40 prosenttia energian kokonaiskulutuksesta.

Lausuntoaika päättyy heinäkuussa. Säädökset on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 2013 alussa.