1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. levät

Leväseuranta käynnistyy Etelä-Savossa

Leväkesästä odotetaan helppoa. Tänä vuonna havaintoja voi ELY-keskukselle ilmoittaa myös sähköpostitse.

levät
Sinilevää
Yle

Etelä-Savossa ELY-keskuksella on 16 pysyväisluonteista levähavaintopaikkaa ympäri maakuntaa. Määrä on säästösyistä vähentynyt, mutta maakunnallinen kattavuus on vielä riittävä.

- Seurantakohteet jakautuvat suhteellisen tasaisesti ympäri maakuntaa, hydrobiologi Pekka Sojakka sanoo.

Sinilevän perässä eivät ole automaattiset mittarit vaan seuranta tehdään ihmistyövoimalla.

- Meidän havannoitsijat on koulutettu havaitsemaan sinilevien runsauksia neliportaisella järjestelmällä. Käytännössä kyseessä on ympäristötyötä tekeviä ihmisiä, esimerkiksi ympäristönsuojelusihteerejä, jotka käyvät kohdejärvillä viikoittain.

Havainnot kootaan ELY-keskuksessa ja ne on nähtävillä Järviwikissä ja Etelä-Savon ELY-keskuksen sivuilla.

2011 oli helppo levävuosi

Hydrobiologi Pekka Sojakka pitää viime vuoden kesää suhteellisen helppona leväkesänä. Ongelmia oli vain muutamalla kohteella.

- Jos vähänkään odotusarvo pitää tälle vuodelle paikkaansa, niin odotetaan suurin piirtein yhtä rauhallista kesää, mutta ainahan tämä voi olla yllätyksiä täysi.

Jos omassa rannassa leväkukintoa epäilee, voi yhteyttä ottaa suoraan ELY-keskukseen.

- Puhelimitse voidaan keskustella ja osin varmistaa, ettei kyseessä ole joku muu vesien tilaan liittyvä ilmiö. Esimerkiksi siitepölystä tulevat ilmoitukset työllistävät jonkin verran.

- Tarvittaessa meille voi lähettää näytteenkin, jos kyseessä on epäily laajemmasta sinileväesiintymästä, Sojakka valistaa.

Tänä vuonna ilmoittamisessa on käytössä myös sähköpostiosoite, johon ilmoituksen voi jättää sähköisesti.

- Meillä levähavaintorinki käsittelee ilmoituksen ja tarvittaessa on yhteydessä ilmoittajaan, riippuen siitä mitä kysely tai havainnointi koskee.

Lue seuraavaksi