1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Tytöille seksissä tärkeitä ovat tunteet ja vastuu, lääkärit puhuvat riskeistä

Väitöstutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää tyttöjen seksuaalisuuteen liittyviä valintoja.

15-19-vuotiaiden tyttöjen seksuaaliterveyttä ja -kulttuuria kuvaava väitöstutkimus osoittaa, että vaikka nuorille annettava seksivalistus painottaa riskejä, tytöt itse liittävät seksuaaliseen kanssakäymiseen ennen kaikkea luottamuksen ja lämpimät tunteet. Seksikäyttäytymiseen liittyvät arvot ovat tytöillä varsin yhtenäiset.

Marjo Kuortin Tampereen yliopistoon tekemä yleislääketieteen alaan kuuluva väitöskirja kehottaa asiantuntijoita perehtymään tyttöjen omiin näkemyksiin seksikäyttäytymisen perusteita. Nuorten karsinointi riskiryhmiin ei välttämättä edistä heidän seksuaaliterveyttään.

Yhtenäinen arvomaailma antaa tytöille seksuaalikäyttäytymisen kulttuurisen ja sosiaalisen mallin. Valintoihin vaikuttavat kuitenkin myös yksilölliset tekijät. Tytöt tiedostavat myös riskitekijät, mutta korostavat pohdinnoissaan valmiutta yhdyntään, tunteita ja seksiin liittyviä vastuukysymyksiä.

Vastuu nousi keskeiselle sijalle etenkin vahinkoraskauksiin liittyen. Opintojen loppuunsaattamisen ja toimeentulokysymysten ohella tärkeäksi asiaksi nousi vanhempien ja poikaystävän suhtautuminen.

Seksi oli tutkimukseen osallistuneiden tyttöjen elämässä merkittävä tekijä, johon liittyi paljon positiivisia asioita. Esiin nousivat kuitenkin myös huolenaiheet ja ristiriidat omien toiveiden ja arvojen ja toisaalta tosielämän kesken.

Kuortin tutkimus pohjautuu Tampereen nuorisoneuvolassa keväällä 2004 asioineiden tyttöjen haastatteluihin. Lopullisessa tutkimuksessa olivat mukana tytöt, joilla oli ollut vähintään yksi yhdyntäkokemus.

Kuortin väitöskirja tarkastetaan Tampereen yliopistossa 15.6.2012.