Ratalinjasta erimielisyyttä Pyhäjärviseudulla

Maakuntakaavaan merkitty Säkylä-Kiukainen-rautatie rajoittaa maankäytön suunnittelua Eurassa merkittävästi. Euran kunta haluaisi vapauttaa käyttämättömän rautatieyhteyden jo muuhun käyttöön. Säkylä ei ole kuitenkaan valmis luopumaan yhteydestä, vaan ratavaraus halutaan säilyttää kaikissa kaavoissa.

raiteet
tasoristeys
Yle

Säkylä-Kiukainen-ratayhteys on osa valtakunnan rautatieverkkoa. Radalla ei ole ollut liikennettä sokerijuurikaskuljetusten päätyttyä vuonna 2009. Radan kunnossapito on lopetettu ja joitakin tasoristeyksiä on jo purettu.

Radan lakkauttaminen edellyttäisi ratasuunnitelman laatimista ja ministeriön lakkauttamispäätöstä. Satakuntaliiton mukaan radan poistaminen maakuntakaavasta on hankalaa.

Euran kunta olisi valmis säilyttämään teoreettisen mahdollisuuden radan uudelleen käyttöönottamiselle. Kunnan tavoitteena on vapaampi kaavoitus radan lähialueilla. Radan asettamat rajoitukset suojaetäisyyksiin, ylikulkuihin sekä melu- ja äänisuojiin vaikeuttavat alueiden kaavoitusta nyt liikaa.

Säkylän kunnanjohtaja Teijo Mäenpää ymmärtää Euran tarpeet, mutta ei silti lämpene radan lakkauttamiselle. Hän vetoaa tulevaisuuden mahdollisiin tarpeisiin.

- Ratalinjausten tarve tulee säilymään tulevaisuudessa. Sitä emme tiedä, mihin niitä tarvitaan 20 vuoden kuluttua. Liikenteen tarpeet ovat kuitenkin aina lisääntyneet, Mäenpää muistuttaa.

- Jos linjaus kerran alueelta kaavoituksen kautta lopetetaan, niin uutta reittiä sille ei milloinkaan löydy, Mäenpää toteaa.

Euran kunnanjohtaja Matti Lahtinen puolestaan ei näe radan käyttöä tulevaisuudessa realistisena.

- Teollisuus on tähänastisissa neuvonpidoissa ilmaissut, että se ei tarvitse rataa. Radan käyttöönotto vaatisi mittavat investoinnit, eikä ole realistista odottaa, että rahoittajaa tälle löytyisi, Lahtinen toteaa.

Ratavaraus vaikuttaa Kauttuan pallokentän ympäristön ja Kauttuan metsän kaavoittamiseen, joiden kaavoitusta Eura on parhaillaan käynnistämässä.