Nuoret näkevät maailman kokonaisuutena

Opiskelija Liisa Tervo haluaa vaikuttaa maailman asioihin yhdistystoiminnan ja Reilun kaupan kautta. Politiikkakin kiinnostaisi, jos puolueet uudistuisivat.

Opiskelija Liisa Tervo tuntee vaikuttavansa asioihin Reilun kaupan kautta. Kuva: YLE

Liisa Tervo on 25 -vuotias historianopiskelija, jonka tuttavapiiristä löytyy paljon aktiivisia nuoria, joilla on halu vaikuttaa asioihin. Jotkut vaikuttavat kulutustottumuksilla, esimerkiksi valitsemalla lähi- tai luomuruokaa tai eettisesti tuotettuja tavaroita, jotkut tekevät töitä järjestöissä ja osa on mukana puoluepolitiikassa.

Liisa näkee nuorten vaikuttamismahdollisuudet hyvinä, mutta hetken mietittyään keksii parannettavaa.

- Jos Suomessa olisi kansanäänestyksiä useammin, se voisi aktivoida nuoria.

Nuorten maailma on isompi kuin Suomi

Liisa itse on ollut vuosia Pohjois-Suomen Pääskyt ry:n toiminnassa. Maailmanlaajuista taloudellista ja sosiaalista tasa-arvoa edistävä yhdistys pitää Oulussa yllä Juuttiputiikkia, joka myy Reilun kaupan tuotteita. Jotkut hänen kavereistaan ovat kansainvälisen Amnesty Internationalin jäseniä.

-Minun ikäluokka on oppinut näkemään asioita laajemmin. Me nähdään maailma kokonaisuutena, eikä voida ajatella pelkästään suomalaisia. Suomalaisten hyvinvointi on kytkeytynyt siihen, että maailmassa ei olisi vaikka niin selkeää köyhien ja rikkaiden jakoa. Esimerkiksi se, että jossain maassa poljetaan ihmisten palkkoja vaikuttaa siihen, että Suomessa ei kannata tehdä vaatteita, Liisa kertoo nuorten maailmankuvasta.

Myös politiikka kiinnostaa nuoria

Aktiivisten järjestöihmisten lisäksi Liisa tuntee monia, jotka ovat mukana puoluetoiminnassa ja näkevät politiikan olevan hyvä tapa vaikuttaa. Perinteisten puolueiden lisäksi nuoret ovat löytäneet uusia puolueita, kuten Piraattipuolueen.

- Jos politikoinnin ottaa vakavasti, on mahdollisuus vaikuttaa EU:hun ja se on iso tekijä, kun ajattelee globaalisti, Liisa järkeilee.

Hän naurahtaa ajatukselle lähteä mukaan kuntapolitiikkaan, vaikka pitää sitä periaatteessa mahdollisena. Suurimmaksi ongelmaksi hän näkee puolueet.

- En osaisi nimetä itseäni mihinkään puolueeseen. Isoissakin puolueissa on niin monta eri puolta. Sieltä löytyy puolia, joista on itse kiinnostunut sekä sitten niitä vanhoja jääriä, jotka haluaa, että asiat tehdään niin kuin on monta vuotta tehty, Liisa kuvailee puolueita.

Selkeät linjat ja rohkeutta

Aivan suoralta kädeltä Liisa ei kuitenkaan lähtisi lakkauttamaan puoluejärjestelmää, vaan terästäisi puolueiden linjauksia.

- Kaipaisin enemmän ehdottomuutta. Jos on lähdetty jollekin tielle, sitä pitäisi osata vaalia.

Myös varsinainen politikointi saa häneltä pyyhkeitä.

- Politiikka on näin ulkopuolisen silmin reaalipolitiikka. Liikaa ajatellaan sitä, mikä on mahdollista ja mikä mahdotonta, Liisa sanoo kaivaten politiikkaan lisää rohkeutta.