Aineiden kirjo vaikeuttaa huumerikollisuuden torjuntaa

Poliisi joutuu yhä useammin tekemään runsaasti töitä selvittääkseen huumeiden koostumusta ja alkuperää. Rikosten selvittämistä ja asianomaisten tuomitsemista vaikeuttavat ja hidastavat erityisesti markkinoilla liikkuvat synteettiset huumeet.

Kotimaa
Lakkaa sisältävä purkki rikostutkijan käsissä.
YLE / Riikka Heikkilä

Kuoleman aiheuttaneet uudet, synteettiset huumeet ja huumaavat aineet ovat levittäytyneet viimeisen vuosikymmenen aikana myös Suomeen. Aika ajoin markkinoille ilmaantuu myös aivan uuden tyyppisiä huumaavia aineita, kuten vastikään Joensuussa, jossa kaksi henkilöä kuoli käytettyään synteettistä Crystal love -ainetta.

Keskusrikospoliisissa seurataan tilannetta koko ajan. Keskusrikospoliisin erikoistutkijan Tuija Hietaniemen mukaan Joensuun tapauksessakin lienee kyseessä verrattain uusi aine:

- Kyseessä lienee design- ja muuntohuumeisiin liittyvästä ilmiöstä, jossa käyttäjät käyttävät hyvin monenlaisia uusia seoksia, jotka sekakäytössä voivat olla erittäinkin vaarallisia.

Esimerkiksi Crystal love- aineen koostumus selvinnee vasta oikeuslääketieteellisten tutkimusten jälkeen.

Huume vai huumausaine?

Ei ole yhdentekevää puhutaanko huumeesta vai huumaavasta aineesta, ainakaan silloin, jos asianomaiset halutaan tuomiolle:

- Näissä on se ero, että huumausaine on luokiteltu laissa säädetyin perustein kielletyksi huumausaineeksi ja rikosta voidaan siten käsitellä huumausainerikoksena.

- Huumeiksi voidaan kutsua muita päihdyttäviä aineita, jotka eivät ole luokiteltu varsinaisesti huumausaineeksi, selvittää erikoistutkija Hietaniemi.

Huumausaine on luokiteltu laissa säädetyin perustein kielletyksi huumausaineeksi

Tuija Hietaniemi

Huumaavan aineen luokittaminen huumausaineeksi helpottaa rikokseen syyllistyneiden tuomitsemista. Käytännössä työ on kuitenkin hidas prosessi ja koko ajan markkinoille tulevat uudet aineet vaikeuttavat viranomaisten työtä.

Aineiden alkuperämaata ei ole helppo selvittää

Vaikka aineet tulisivatkin Suomeen esimerkiksi itärajan ylitse, se ei tarkoita välttämättä sitä, että aineet olisivat valmistettuja Venäjällä:

- Jos nyt ajatellaan esimerkiksi Suomen ja Venäjän välistä liikennettä, niin aineita perinteisesti liikkuu Suomen suuntaan, mutta myös toisin päin. Venäjältä on perinteisesti tullut Suomen suuntaan heroiinia, mutta samalla Suomen kautta on Venäjälle virrannut aineita Keski-Euroopasta, kertoo Keskusrikospoliisin erikoistutkija Tuija Hietaniemi.

Huumeiden alkuperään selvittämistä vaikeuttaa myös se, että myös reittejä muunnellaan jatkuvasti jälkien peittämiseksi.

”Vanhoja” muotihuumeita on edelleen liikkeellä

Erikoistutkija Tuija Hietaniemen mukaan uudet huumaavat aineet ja huumeet eivät ole hävittäneet katukaupasta vanhoja aineita:

- Esimerkiksi LSD:tä liikkuu edelleenkin ja sitä tavataan myös Suomessa. Myös sellaiset jo jonkin aikaa markkinoilla olleet aineet, kuten Lakka ja Gamma ovat edelleen ajankohtaisia.