Oikeustoimittajat: Tuomarien sivutyöt altistavat korruptiolle

Korkeimman oikeuden tuomarit tekevät selvästi enemmän sivutoimisia välimiestehtäviä kuin muissa tuomioistuimissa työskentelevät kollegansa, kertoo Oikeustoimittajat ry:n selvitys. Yhdistys ei hyväksy välimiestehtäviin liittyvää salailua.

Kotimaa

Tuomioistuimet myönsivät vuosina 2008–2012 välimiestehtäviä varten 41 sivutoimilupaa, joista 27 meni korkeimman oikeuden ja 11 hovioikeuksien tuomareille.

Oikeustoimittajien puheenjohtaja Jarkko Sipilän mukaan suurin ongelma on, että laki sallii salailun. Tuomioistuimet kieltäytyvät virkamieslakiin vedoten luovuttamasta tietoja siitä, keiden riita-asioita tuomarit ovat ratkoneet välimiehinä toimiessaan. Välimiesmenettelyssä riita-asian osapuolet maksavat välimiesten palkkiot.

- Välimiestehtäviin liittyy salailua ja salailu aina mahdollistaa korruption. Salaiset maksut tuntemattomilta tahoilta eivät ole tuomarin toimen vaatiman avoimuuden takia hyväksyttäviä, toteaa Oikeustoimittajien puheenjohtaja Jarkko Sipilä tiedotteessa.

Yhdistyksen mukaan virkamieslakia on muutettava avoimemmaksi tai vaihtoehtoisesti kiellettävä tuomareita ja virkamiehiä toimimasta välimiehinä. Välimiesmenettelyä käytetään yleisesti ratkottaessa yritysten välisiä riita-asioita, sillä se on käräjöintiä joustavampi tapa selvittää erimielisyyksiä.

Oikeustoimittajat ry selvitti tuomarien välimiestehtävät vuosina 2008–2012 korkeimmassa oikeudessa, kaikissa kuudessa hovioikeudessa, Helsingin käräjäoikeudessa, korkeimmassa hallinto-oikeudessa sekä työtuomioistuimessa. Tuomarien syynäys on osa Euroopan neuvoston korruptionvastaisen toimielimen Grecon Suomea koskevaa maaselvitystä.