Raportti: Tekes suoriutunut tehtävästään hyvin

Tutkimus- ja konsultointiyritys Technopoliksen raportin mukaan Tekesin pitäisi muuttaa viestintäänsä ja osallistua avoimesti julkiseen keskusteluun.

Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes saa tuoreessa raportissa toiminnastaan hyvän arvion. Raportissa muun muassa todetaan, että sen myöntämä rahoitus on lisännyt innovaatiotoiminnan määrää ja laatua, ja että Tekes on täysin kansainvälisen maineensa veroinen johtavana teknologia- ja innovaatiokeskuksena.

Raportin mukaan Tekesin toiminta ei ole johtanut resurssien tehottomaan jakautumiseen eikä vääristänyt kilpailutilannetta. Myös hyvin suurten yritysten tukemista pidetään tarpeellisena muun muassa siksi, että ne käyttävät lähes koko saamansa rahoituksen pk-yrityksiin ja julkisiin tutkimuslaitoksiin.

Kritiikkiä Tekes saa muun muassa viestinnästään. Raportissa todetaan, että Tekesin erittäin puolusteleva, miltei kouristuksenomainen reaktio viimeaikaiseen kritiikkiin on heikentänyt sen imagoa. Lääkkeeksi tarjotaan avoimempaa osallistumista julkiseen keskusteluun.

Raportin on tehnyt politiikan tutkimukseen ja konsultointiin erikoistunut yritys Technopolis. Työn tilasi työ- ja elinkeinministeriö. Raportin tekijä on belgialainen yritys, jolla ei ole yhteyksiä samannimiseen suomalaisyritykseen.