Pohjois-Korean luokkajako - kansalainen on joko "lojaali, häilyvä tai vihamielinen"

Tuoreessa amerikkalaistutkimuksessa Pohjois-Korean luokkajakoa verrataan Intian kastijärjestelmään. Pohjoiskorealaiset on jaettu kolmeen luokkaan ja viranomaiset pitävät jokaisesta 17 vuotta täyttäneestä henkilökohtaista kansiota.

Ruokatilanne Pohjois-Koreassa on Kiinan puolelle loikanneen mukaan huonoin sitten 90-luvun puolivälin nälänhädän. Kuva: YLE

Pohjois-Korean diktatuurissa kansalaiset on jaoteltu kolmeen luokkaan, kertoo tuore amerikkalaistutkimus. Jokainen pohjoiskorealainen kuuluu joko hallinnolle lojaalien, häilyvien tai hallinnolle vihamielisten kansalaisten luokkaan.

Pohjoiskorealaisen elintaso ja koulutus- ja työmahdollisuudet riippuvat lähes täysin perhetaustan määräämästä luokka-asemasta. Pohjois-Korean Ihmisoikeuskomitea-järjestön tutkimuksen mukaan luokkajako on edelleen vahva huolimatta pienistä markkinatalouden askeleista.

Tutkimus perustuu 75 Pohjois-Koreasta loikanneen haastatteluihin. Aineistona on käytetty myös Pohjois-Korean viranomaisille jaettua opasta ”kuinka määrittää henkilön sosio-poliittinen luokitus”.

Henkilökohtainen kansio jokaisesta 17 vuotta täyttäneestä

Pohjois-Korean julkisen turvallisuuden ministeriö pitää jokaisesta 17 vuotta täyttäneestä kansalaisesta kansiota, jonka tietoja päivitetään kahden vuoden välein, kertoo amerikkalaisen järjestön tutkimus.

Niin kutsuttuun uskollisten luokkaan arvioidaan kuuluvan noin kuusi miljoonaa pohjoiskorealaista eli neljännes maan väestöstä. Nämä ihmiset hallitsevat armeijaa ja kommunistista puoluetta. Lojaalit pääsevät parhaisiin opiskelupaikkoihin ja heille on varattu parhaat työt. Lojaaleilla on myös oikeus asua pääkaupungissa Pjongjangissa.

Diktatuurille vihamielisiksi luokitellut kansalaiset puolestaan joutuvat asumaan pääasiassa maan koillisosassa. Suuri osa heistä elää syrjäisissä vuoristokylissä ja työskentelee maatiloilla tai kaivoksissa. Huonoimmassa asemassa ovat vankileireille tuomitut noin 150 - 200 000 ihmistä. Tuomio tietää ongelmia myös sukulaisille, sillä viranomaiset pitävät heitä usein rikoskumppaneina.

Ei merkkejä luokkajärjestelmän purkamisesta

Pohjois-Koreassa sosiaaliluokan nostaminen on erittäin harvinaista ja onnistuu amerikkalaistutkimuksen mukaan vain omistautumalla eliniäkseen maan johtajalle ja kommunistiselle puolueelle. Sen sijaan sosiaalisessa luokituksessa voi pudota alaspäin, jos syyllistyy rikkomuksiin tai ajautuu ongelmiin vallanpitäjien tai virkamiesten kanssa.

Luokkajako eli niin sanottu ”songbun” –järjestelmä on Pohjois-Korean ensimmäisen johtajan Kim Il-sungin kehittämä. Toistaiseksi ei ole merkkejä, että Pohjois-Korean uusi johtaja Kim Jong-un muuttaisi isoisänsä aloittamaa politiikkaa.