Lahoavat puupökkelöt ovat kuoriaisten paratiisi

Kanta-Hämeessä metsäyhtiö UPM tutkii kovakuoriaislajistojen muutoksia. Yllättävä tulos on se, että vaikka lahoavat puut houkuttelevatkin koealueille runsaasti erilaisia hyönteisiä, niin ötökät jättävät terveet puut rauhaan.

luonto
katkottuja puunrunkoja metsässä
Muutaman metrin mittaiset kuusipuupökkelöt tarjoavat kovakuoriaisille ruuan ja kodin vielä vuosikymmenien ajan.Yle / Ville Välimäki
Mies tutkii kuoriaisten syömää puunkuorta.
Metsäyhtiö tutkii metsän monimuotoisuutta lahottamalla kuusia ja haapoja. Vaikka lahoavat puut houkuttelevatkin koealueille runsaasti erilaisia ötököitä, niin ötökät jättävät terveet puut rauhaan.

Metsäyhtiö UPM tutkii metsän monimuotoisuutta lahottamalla kuusia ja haapoja. UPM Metsän tarkoituksena on selvittää, kuinka paljon niin sanotuilla säästöpuilla on merkitystä metsän monimuotoisuudelle ja etenkin kovakuoriaisille. UPM tekee tätä ainutlaatuista tutkimusta Janakkalassa sijaitsevalla Harvialan metsätilalla.

Noin 8 000 hehtaarin tilalla on kaksi toisistaan erillistä tutkimusaluetta. Toisella, muutaman aarin kokoisella kohteella tutkitaan haapaa ja toisella kuusta. Tutkimusta varten metsäyhtiö katkoi kymmenkunta vuotta sitten elävistä puista muutaman metrin mittaisia pökkelöitä.

Kun puupökkelöt lahoavat, niin ne houkuttelevat paikalle muun muassa kaarnakuoriaisia. Terveet puut näyttävät selviävän puita tuhoavilta hyönteisiltä. Sekapuumetsä voi muutoinkin paremmin kun yhden puulajin metsä, muistuttaa UPM Metsän ympäristöpäällikkö Sami Oksa.

- Meillä on ollut yli 10 vuotta voimassa ohjeet, joilla jätetään selvästi enemmän lehtipuita kuin aikaisemmin ja näen koko ajan, että yhä useampi metsänomistaja jättää lehtipuita kasvamaan. Se on taloudellisesti kannattavaa, mutta myös ympäristön kannalta hyvää metsänhoitoa.

Metsäluonto jo nyt monimuotoistunut

Harvialan metsätilan tutkimuskohteilta on löytynyt tähän mennessä jo 650 eri kovakuoriaislajia. Tämä on noin 20 prosenttia Suomen kovakuoriaislajistosta. Ympäristöpäällikkö Sami Oksan mukaan tutkimus on tuottanut jo tähän mennessä mielenkiintoisia tuloksia.

Kohteilta on löydetty huomattavan harvinaisiakin lajeja.

Sami Oksa

- On havaittu, että kuusella ja haavalla on huomattavasti erilaiset, toisistaan poikkeavat kovakuoriaislajistot. Lisäksi näiltä kohteilta on löydetty huomattavan harvinaisiakin lajeja.

- On löydetty myös muutoksia, joita tapahtuu aina kaarnakuoriaisvaiheesta tähän lähes 10 vuotta tutkimuksen aloittamisen jälkeiseen vaiheeseen, missä kaarnakuoriaisia ei enää ole ja se kovakuoriaislajisto on muuttunut ja muuttuu näillä kohteilla.

Feremoniansoihin jääneet hyönteiset tutkii hyönteisasiantuntija Erkki Laurinharju Riihimäeltä.