KiVa Koulu onnistunut kitkemään tuhansia kiusaamistapauksia

Koulukiusaamista kitkevän KiVa Koulu -ohjelman vaikutukset näkyvät erityisesti poikavaltaisissa luokissa. Hankkeella on vaikeinta tavoittaa murrosikäisiä koululaisia.

Kuva: Yle

Koulukiusaamista kitkevä KiVa Koulu -ohjelma vähentää kiusaamista parhaiten alakouluissa, toteaa perjantaina Turun yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus.

Psykologian maisterin Antti Kärnän väitöksen mukaan kiusaamisen kitkemisohjelman vaikutukset ovat suurimmillaan neljännellä luokalla.

- Neljännellä luokalla lapset kykenevät paremmin ymmärtämään toisten näkökulmaa ja kiusaamisen liittyviä asioita.

- He eivät ole vielä sellaisessa murrosiässä, jossa heihin olisi aikuisen vaikeampi vaikuttaa, Kärnä selvittää tutkimuksen tuloksia.

Yläkouluissa kiusaamisen vähentäminen on Kärnän mukaan haastavampaa.

- Yläkouluikäisten asenteet kiusattuja kohtaan ovat monesti negatiivisempia kuin nuoremmilla lapsilla.

Aikuisten auktoriteetti ei ole samanlainen yläkoululaisten parissa kuin nuorempien lasten kanssa.

Antti Kärnä

- Myöskään aikuisten auktoriteetti ei ole samanlainen yläkoululaisten parissa kuin nuorempien lasten kanssa, hän toteaa.

Saatujen tulosten mukaan KiVa Koulu -hankkeella on ollut myönteisiä vaikutuksia erityisesti poikiin ja luokkiin, joissa poikien osuus on suuri. Kärnän mukaan syy on yksinkertainen.

- Poikien kohdalla esiintyy enemmän ongelmia. Silloin tällaisella interventio-ohjelmalla voi olla suuremmat vaikutukset.

Kiusaaminen loppunut jo tuhansien osalta

KiVa Koulu -toimenpideohjelma koostuu pääosin kiusaamista käsittelevistä oppitunneista sekä selvittelykeskusteluista, joihin osallistuvat kiusaamistapausten molemmat osapuolet.

- Oppitunnit on toiminnallisia ja lapsilähtöisiä. Olemme saaneet niistä hyvää palautetta.

Oppituntien ohella Kärnä haluaa korostaa kiusaamistapausten selvittämiseen tähtäävien keskustelujen roolia kiusaamisen kitkemisessä.

- Kun kiusaamistapauksia selvitellään systemaattisesti. Seuraamme, että kiusaaminen todella loppuu. Se on yksi tärkeimmistä asioista kiusaamisen vähentämisessä.

Ohjelman vaikutusten esiintyminen riippui Kärnän tutkimuksen mukaan kiusaamisen mittaustavasta, oppilaan sukupuolesta sekä luokka-asteesta.

Ensimmäisen vuoden tulosten perusteella KiVa Koulu -ohjelman avulla voidaan vähentää yli 7 000 kiusaajaa ja lähes 13 000 kiusattua vuodessa.