1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. terveys

Puhelinterapiasta on iloa masennuksen hoidossa

Puhelimitse annettava psykoterapia auttaa vakavan masennuksen hoidossa lyhyellä aikavälillä vähintään yhtä hyvin kuin perinteinen. Kasvokkainen terapia johtaa kuitenkin todennäköisemmin pysyvään paranemiseen.

Puhelinterapia tavoittaa potilaat paremmin kuin perinteinen terapia ja harvempi potilas jättää puhelinterapian kesken hoidon alkuvaiheissa, kertoo tuore yhdysvaltalainen tutkimus. Tämän vuoksi hoitotulokset ovat aluksi hyviä.

Kuitenkin puoli vuotta hoitojakson päättymisen jälkeen kolmannes perinteistä terapiaa saaneista oli terveitä, kun puhelinterapiaa saaneista vain viidennes.

Tutkijoiden mukaan puhelinterapia sopii vakavan masennuksen hoitoon ainakin potilailla, jotka eivät muuten pääsisi terapiaan esimerkiksi pitkien välimatkojen tai liikuntarajoitusten vuoksi. Tällöin potilaiden tilaa pitää kuitenkin seurata pitkään, vaikka masennus näyttäisi parantuneen hoitojakson aikana.

Tutkimuksessa oli mukana 325 vakavaa masennusta sairastavaa potilasta. Heistä puolet sai viikoittain perinteistä kognitiivista terapiaa ja puolet puhelinterapiaa 18 viikon ajan. Tulokset on julkaistu Yhdysvaltojen lääkäriliiton JAMA-lehdessä.