1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. erityisopetus

Erityistukea tarvitsevat oppilaat tavallisiin luokkiin: koulumenestys vaarassa?

Lähikouluperiaatteen mukainen opinahjon valitseminen ei vakuuta kaikkia lasten vanhempia. Huolissaan ovat mm. ne joensuulaiset vanhemmat, joiden lapset siirtyvät pienluokkaopetuksesta uudessa koulussa isoon, tavalliseen luokkaan.

erityisopetus
Nuoria kävelee kadulla
Yle / Sarah Laukkanen

Lähikouluperiaate tarkoittaa sitä, että lapselle pyritään takaamaan mahdollisuus käydä peruskoulua omassa, luontaisesti määräytyvässä koulussa, yhdessä ystäviensä kanssa. Tämän periaatteen noudattaminen tietää esimerkiksi nyt Joensuussa sitä, että joillakin oppilailla koulu vaihtuu kesken yläkoulun. Näin käy ainakin parissa joensuulaisessa perheessä, joiden vanhemmat ottivat toimitukseemme asian tiimoilta yhteyttä. Lapset siirretään toiseen kouluun ensi syksynä, yhdeksännen luokan alussa.

Huolena lasten tulevaisuus peruskoulun jälkeen

Vanhempien huoli tässä tilanteessa koskee erityistä tukea tarvitsevia lapsia. Entisessä koulussaan lapset ovat opiskelleet pienryhmässä, mutta uudessa koulussa vastaavanlaisia ryhmiä ei ole lainkaan. Lapset siirtyvät siis tavalliseen luokkaan eli yleisopetukseen. Vanhemmat ovat erityisen huolissaan siitä, että lasten erityisopetuksen tarve vaarantuu juuri viimeisenä peruskouluvuonna.

- Huolena on se, ettei lapsi pysty opiskelemaan ja jää jälkeen eikä pysty huonontuneilla arvosanoilla hakemaan haluamaansa opiskelupaikkaan. Pelkään että samat ongelmat palaavat, joiden vuoksi lapsi siirtyi aikoinaan pienryhmään, kertoo eräs äiti.

Vanhemmat kummastelevat sitä, että lapset siirretään yleisopetukseen asiantuntijalausunnoista piittaamatta. Vanhemmilla on lasten opetukseen liittyen lausunnot mm. koulupsykologeilta ja lastenneurologian lääkäreiltä. Näissä lausunnoissa todetaan selvästi, että lapsille olisi tärkeää pystyä opiskelemaan pienryhmässä, hyvin tuettuna.

Minkä vuoksi on erikoislääkäreitä, jos heidän lausunnoillaan ei ole painoarvoa?

- Minkä takia niitä lausuntoja tehdään? Minkä takia on olemassa erikoislääkäreitä, jos heidän lausunnoillaan ei ole mitään painoarvoa, ihmettelee toinen äiti.

Vanhemmat epäilevät, että uudessa koulussa lasten erityisopetuksen tarvetta ei pystytä täyttämään.

Joensuulainen erityisopettaja Tero Kemiläinen ihmettelee myös syntynyttä tilannetta.

- Vähän tuntuu että ei siinä ole kyllä kaikkia asioita ihan loppuun asti mietitty. Varmaan ainakin osassa tapauksia vanhempien huoli on ihan aiheellinen, Tero Kemiläinen sanoo.

Joensuun koulutustoimenjohtaja Mauno Väänänen vakuuttaa, että erityisopetusta ja erityistä tukea tarvitsevat oppilaat saavat tarvitsemansa tuen koulusta riippumatta ja erityisopettajia on joka koulussa tarpeeksi.

Lue seuraavaksi